Jihočeské rybníky

Bělohůrecký rybník

Bezdrev

Blatec

Blato

Borek

Bošilecký rybník

Buzický rybník

Byňovský rybník

Černičný rybník

Černiš

Dehtář

Dolejší r. u Tchořovic

Dřemlínský rybník

Dubový u Obory

Dvořiště

Fejrar

Hadlíř

Hejtman u Chlumu

Hejtman u Plané

Hejtman u Strmilova

Hliníř

Holub

Horní malovický rybník

Horusický rybník

Humlenský rybník

Jamský rybník

Jezero

Jordán

Kačer

Kačležský rybník

Káňov

Kaprový rybník

Kardaš

Klec

Knížecí rybník u Tábora

Knížecí rybník u Pištína

Koberný rybník

Koclířov

Komorník

Košínské rybníky

Krčín

Krvavý rybník

Kupinský rybník

Labuť

Malé Stavidlo

Malý Tisý

Metelský rybník

Milava

Munický rybník

Mutina

Mydlovarský rybník

Naděje

Nakolický rybník

Novohaklovský rybník

Novopleský rybník

Nový Kanclíř

Nový Kravín

Nový rybník u Lnářů

Nový Vdovec

Oblanov

Olšina

Opatovický rybník

Osika

Pančál

Pěnenský rybník

Podkostelní r. u Putimi

Podřezanský rybník

Podsedek

Polom

Ponědrážkovský rybník

Ponědražský rybník

Posměch

Potěšil

Překvapil

Ptačí blato

Purkrabský rybník

Rabyň

Radov

Ratmírovský rybník

Ražický rybník

Rožmberk

Ruda

Řežabinec

Selibovský rybník

Služebný rybník

Spolský rybník

Staňkovský rybník

Staré jezero

Staroborský rybník

Starohaklovský rybník

Starý Hospodář

Starý Kanclíř

Starý Kravín

Starý u Soběslavi

Starý Vdovec

Stavidlo pod Dubovým

Stavidlo u Ovčína

Staviště

Strpský rybník

Svět

Špačkov

Štičí rybník u Třeboně

Švarcenberk

Tálínský rybník

Vajgar

Velká Černá

Velká Holná

Velká Kuš

Velká Lásenice

Velká Ohrazenice

Velké Nákří

Velké Stavidlo

Velkorojický rybník

Velký bělčický rybník

Velký Hroch

Velký lomnický rybník

Velký pálenec

Velký potočný rybník

Velký řečický rybník

Velký Šustov

Velký Tisý

Vítek

Vlhlavský rybník

Vlkovický rybník

Vlkovský rybník

Volešek

Vrbenské rybníky

Vydýmač u Lomnice

Výskok

Vyšatov

Záblatský rybník

Zbudovský rybník

Zlivský rybník

Žárský rybník

Ženich


Přehled

O projektu

Hejtman

2.jpg, 115kB
Základní údaje
Vodní tok Borecký potok
Souřadnice WGS84 49°20'10.688"N, 14°43'5.408"E
Nejbližší obec Strkov
Plocha rybníka 35 ha
Katastrální výměra 366900 m² (262988 + 103912)
Celkový objem 270 tisíc m³
Retenční objem 131 tisíc m³
Nadmořská výška 399 m n. m.
Založen -
Rybníky v okolí Koberný rybník, Košický rybník, Strkovský rybník

O rybníku

Rybník Hejtman můžeme nalézt jižním okraji sídliště Planá nad Lužnicí. Významný je především díky chovu ryb (tomu jsou určeny i blízké rybníky) a také díky ostrovu Markéta, který se nachází v jeho středu.

Přírodní památka Ostrov Markéta je zajímavá nejen svým poměrně netypickým názvem, jehož součástí je jméno světice (sv. Markéty), ale také svou polohou - území je tvořeno ostrůvkem uprostřed rybníka Hejtman v katastrálním území Planá nad Lužnicí. S východním břehem Hejtmanu je ostrov spojen úzkým náspem a lávkou. Území lze navštívit pouze přes provoz Rybářství Tábor a.s., středisko Strkov po úzké šíji a tudíž je veřejnosti nepřístupné.

Celý ostrůvek je chráněn hlavně kvůli lesu tvořenému borovicí lesní, bukem lesním, dubem letním, břízou bělokorou, smrkem ztepilým, lípou malolistou, jeřábem ptačím, olší lepkavou, topolem osikou a řadou „exotických“ dřevin jako jsou např. douglaska tisolistá, borovice vejmutovka, dub červený a topol bílý. Předmětem ochrany je malá populace silně ohroženého hvozdíku pyšného (Dianthus superbus). Z květeny je dále zajímavý zvonek klubkatý, konvalinka vonná, třtina křovištní, ostřice třeslicovitá, sasanka hajní, metlička křivolaká, srpice barvířská a podél břehu ostrova je pruh společenstev rákosin. Na ostrově je poměrně velká kolonie volavky popelavé, čítající několik desítek hnízd, která některé stromy značně poškozuje. Z dalších ptáků lze v okolí ostrůvku pozorovat kachnu divokou, poláka velkého, poláka chocholačku, potápku malou, potápku roháče a v některých letech též vzácně kvakoše nočního. Ojediněle byl zastižen na rybníku též bukáček malý.

Mezi nejvzácnější zástupce živočichů patří dva ohrožené druhy: potemník enfaphyllus tesíaceus a drabčík Trichophya pilicor. Několik druhů brouků a dvoukřídlých je vázáno také na podhoubí a plodnice dřevokazných hub. Z Ptáků je nutno jmenovat především volavku popelovou, která zde hnízdí v jediné známé kolonii na Táborsku již od roku 1981. V současné době se roční počet hnízdících párů ustálil na 90 - 110 párech. Hnízda jsou stavěna v korunách vysokých stromů a jsou pozorovatelná i z břehů rybníka Hejtman. V roce 2008 zde bylo na dvou hnízdech poprvé za znamenáno i hnízdění ohroženého kormorána velkého. Je pravděpodobné, že v okolí v 90. letech 20. stol. hnízdili i silně ohrožení kvakoši noční. Lesnatý porost ostrova je domovem běžných druhů - lze zde zastihnout sýkory, pěnkavu obecnou, brhlíka lesního, strakapouda velkého atd. Na březích je možné vidět kachnu divokou či ohroženou kopřivku obecnou. V podzimním období lze na vypuštěném rybníku pozorovat i vzácnější volavku bílou, v okolí loví kriticky ohrožený orel mořský a nedaleké lesy jsou domovem silně ohroženého včelojeda lesního. V posledních letech se na okolních rybnících objevuje i silně ohrožená husa velká, která v této oblasti poprvé vyhnízdila v r. 2007.

Použitá literatura

Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:

Jakub Radovský, V4.G, 2017