Jihočeské rybníky

Bělohůrecký rybník

Bezdrev

Blatec

Blato

Borek

Bošilecký rybník

Buzický rybník

Byňovský rybník

Černičný rybník

Černiš

Dehtář

Dolejší r. u Tchořovic

Dřemlínský rybník

Dubový u Obory

Dvořiště

Fejrar

Hadlíř

Hejtman u Chlumu

Hejtman u Plané

Hejtman u Strmilova

Hliníř

Holub

Horní malovický rybník

Horusický rybník

Humlenský rybník

Jamský rybník

Jezero

Jordán

Kačer

Kačležský rybník

Káňov

Kaprový rybník

Kardaš

Klec

Knížecí rybník u Tábora

Knížecí rybník u Pištína

Koberný rybník

Koclířov

Komorník

Košínské rybníky

Krčín

Krvavý rybník

Kupinský rybník

Labuť

Malé Stavidlo

Malý Tisý

Metelský rybník

Milava

Munický rybník

Mutina

Mydlovarský rybník

Naděje

Nakolický rybník

Novohaklovský rybník

Novopleský rybník

Nový Kanclíř

Nový Kravín

Nový rybník u Lnářů

Nový Vdovec

Oblanov

Olšina

Opatovický rybník

Osika

Pančál

Pěnenský rybník

Podkostelní r. u Putimi

Podřezanský rybník

Podsedek

Polom

Ponědrážkovský rybník

Ponědražský rybník

Posměch

Potěšil

Překvapil

Ptačí blato

Purkrabský rybník

Rabyň

Radov

Ratmírovský rybník

Ražický rybník

Rožmberk

Ruda

Řežabinec

Selibovský rybník

Služebný rybník

Spolský rybník

Staňkovský rybník

Staré jezero

Staroborský rybník

Starohaklovský rybník

Starý Hospodář

Starý Kanclíř

Starý Kravín

Starý u Soběslavi

Starý Vdovec

Stavidlo pod Dubovým

Stavidlo u Ovčína

Staviště

Strpský rybník

Svět

Špačkov

Štičí rybník u Třeboně

Švarcenberk

Tálínský rybník

Vajgar

Velká Černá

Velká Holná

Velká Kuš

Velká Lásenice

Velká Ohrazenice

Velké Nákří

Velké Stavidlo

Velkorojický rybník

Velký bělčický rybník

Velký Hroch

Velký lomnický rybník

Velký pálenec

Velký potočný rybník

Velký řečický rybník

Velký Šustov

Velký Tisý

Vítek

Vlhlavský rybník

Vlkovický rybník

Vlkovský rybník

Volešek

Vrbenské rybníky

Vydýmač u Lomnice

Výskok

Vyšatov

Záblatský rybník

Zbudovský rybník

Zlivský rybník

Žárský rybník

Ženich


Přehled

O projektu

Košínské rybníky

Košínské rybníky tvoří tzv. Liderovická soustava a rybník Košín I.

Košín I

Košín I.jpg
Základní údaje
Vodní tok Košínský potok
Souřadnice WGS84 49°27'31.659" N, 14°39'4.539" E
Nejbližší obec Košín
Katastrální výměra to by bylo příliš snadné, hledejte dál!
Plocha nádrže 19,8 ha
Celkový objem 600 tisíc m³
Retenční objem 70 tisíc m³
Nadmořská výška 448 m n. m.
Založeny mezi léty 1975 - 1978
Popis výpusti Minimální odtok z nádrže je 29 l/s. Je vybaven spodní výpustí, která při Qmax (2,5 m³/s) umožňuje vypustit nádrž během 2,8 dne. Avšak s ohledem na kapacitu Košínského potoka pod hrází je možné vypouštět pouze při Qnešk (1,6 m³/s) odpovídající době 4,5 dne.
Rybníky v okolí Liderovická soustava (Košín II. a III., Vosovec, Liderovický rybník, Podedvorný rybník, Podlesník, Záchytný rybník , Návesný rybník), Velký rybník, Čtverák, Jordán, Malý Jordán

O rybníku

Základní informace DSC03645.JPG, 100kB

Košín I patří mezi nejvýznamnější vodní nádrže v rámci kaskády na Košínském potoce a jeho přítocích. Hlavně kvůli své velikosti a schopnosti tlumit následky průchodu povodňových vln patří mezi důležitá biocentra lokálního významu.

Dopňující informace

Nádrž Košín I byla vybudována společně s nádržemi Košín II. Primárním účelem košínské nádrže je chov ryb. Další funkcí nádrže Košín I je dílčí regulace průtoku v kaskádě nádrží nad Jordánem a nalepšení průtoku pro Malý i Velký Jordán. S ohledem na velikost plochy nádrže je zde i možnnost využití pro retardaci povodňové vlny.

DSC03644.JPG, 198kB

Liderovická soustava

O rybníku

Základní informace

Tuto soustavu tvoří kaskáda rybníků v katastrálním území obce Liderovice na Kosteleckém potoce a jeho pravostranném přítoku – Radkovském potoce. Jedná se o rybníky Záchytný, Podlesek, Podedvorný, Návesní, Velký Liderovický, Košín III. (Ministerský) a Košín II. (Utopený). Tato soustava je kombinací starých rybníků, které jsou v oficiálních materiálech označovány jako „založené před rokem 1955 a jako tzv. starý stav existuje po právu“.

Přehled rybníků liderovické soustavy

Název Tok
Záchytný Radkovský potok
Podlesek Radkovský potok
Podedvorný Radkovský potok
Návesný Kostelecký potok
Velký Liderovický Kostelecký potok
Košín III (Ministerský) Kostelecký potok
Košín II (Utopený) Kostelecký potok

Košín II a Košín III

Košín II.jpg Soustava tří Košínských nádrží je vedle Jordánu druhým nejvýznačnějším vodním dílem. Byla vybudována pro krytí narůstajících nároků na odběr vody a zachycení sedimentů. U Košína II a III převažuje funkce rybochovná nad vodárenskou, přesto např. Košín II slouží k zásobování továrny Elektroisola Tábor vodou. Konstrukce košínské kaskády obsahuje obtokový kanál, který je schopen převést velké vody z Velkého Liderovického rybníka mimo Košín II a III přímo do Košína I. Pod nádrží Košín II ústí Kostelecký potok do Košínského potoka, na kterém leží další významná vodní díla – kaskáda Košín I, Malý Jordán a Jordán.

Použitá literatura

Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:

Eva Volfová, 2.B, 2015