Jihočeské rybníky

Bělohůrecký rybník

Bezdrev

Blatec

Blato

Borek

Bošilecký rybník

Buzický rybník

Byňovský rybník

Černičný rybník

Černiš

Dehtář

Dolejší r. u Tchořovic

Dřemlínský rybník

Dubový u Obory

Dvořiště

Fejrar

Hadlíř

Hejtman u Chlumu

Hejtman u Plané

Hejtman u Strmilova

Hliníř

Holub

Horní malovický rybník

Horusický rybník

Humlenský rybník

Jamský rybník

Jezero

Jordán

Kačer

Kačležský rybník

Káňov

Kaprový rybník

Kardaš

Klec

Knížecí rybník u Tábora

Knížecí rybník u Pištína

Koberný rybník

Koclířov

Komorník

Košínské rybníky

Krčín

Krvavý rybník

Kupinský rybník

Labuť

Malé Stavidlo

Malý Tisý

Metelský rybník

Milava

Munický rybník

Mutina

Mydlovarský rybník

Naděje

Nakolický rybník

Novohaklovský rybník

Novopleský rybník

Nový Kanclíř

Nový Kravín

Nový rybník u Lnářů

Nový Vdovec

Oblanov

Olšina

Opatovický rybník

Osika

Pančál

Pěnenský rybník

Podkostelní r. u Putimi

Podřezanský rybník

Podsedek

Polom

Ponědrážkovský rybník

Ponědražský rybník

Posměch

Potěšil

Překvapil

Ptačí blato

Purkrabský rybník

Rabyň

Radov

Ratmírovský rybník

Ražický rybník

Rožmberk

Ruda

Řežabinec

Selibovský rybník

Služebný rybník

Spolský rybník

Staňkovský rybník

Staré jezero

Staroborský rybník

Starohaklovský rybník

Starý Hospodář

Starý Kanclíř

Starý Kravín

Starý u Soběslavi

Starý Vdovec

Stavidlo pod Dubovým

Stavidlo u Ovčína

Staviště

Strpský rybník

Svět

Špačkov

Štičí rybník u Třeboně

Švarcenberk

Tálínský rybník

Vajgar

Velká Černá

Velká Holná

Velká Kuš

Velká Lásenice

Velká Ohrazenice

Velké Nákří

Velké Stavidlo

Velkorojický rybník

Velký bělčický rybník

Velký Hroch

Velký lomnický rybník

Velký pálenec

Velký potočný rybník

Velký řečický rybník

Velký Šustov

Velký Tisý

Vítek

Vlhlavský rybník

Vlkovický rybník

Vlkovský rybník

Volešek

Vrbenské rybníky

Vydýmač u Lomnice

Výskok

Vyšatov

Záblatský rybník

Zbudovský rybník

Zlivský rybník

Žárský rybník

Ženich


Přehled

O projektu

Vlhlavský rybník

P1120795.JPG, 100kB
Základní údaje
Vodní tok Pištínský potok
Souřadnice WGS84 49°3'1.693" N, 14°17'10.693" E
Nejbližší obec Vlhlavy
Katastrální výměra 999682 m²
Plocha nádrže 91,7 ha
Celkový objem vody 1030 tisíc m³
Retenční objem vody 445 tisíc m³
Nadmořská výška 403 m n. m.
Založen r. 1387 vladykou Onešem z Vlhlav
Rybníky v okolí Volešek, Hlásný rybník, Knížecí rybník,

O rybníku

P1120808.JPG, 64kB Vlhlavský rybník je jeden z pěti největších rybníků budějovicko-hlubocké soustavy, současně desátým nejstarším rybníkem v jižních Čechách. Byl budován v letech 1387-1388. Rozloha rybníka je přibližně 105 hektarů vodní plochy, je poměrně mělký. Obyvatelé Vlhlav obvykle dělí plochu na jezero (větší část rybníku) a loviště (nejhlubší část rybníka, která zasahuje do obce). Jezero je mělčí, hluboké až 2 metry, zatímco loviště dosahuje hloubky až čtyř metrů. Východní břeh loviště tvoří vlhlavská hráz, která spojuje dvě části vesnice.

Hráz rybníku je poměrně krátká – měří asi 140 metrů, ale mohutná. Hráz je osázena asi stoletými duby. Jednou ze zajímavostí je, že potrubí rybníku, které vede od stavidel do rybníku Kuchyňky, tvoří vydlabané dubové kmeny. Proud vody z přelivu Vlhlavského rybníka ještě nedávno stékal podél úpatí jeho hráze do malého rybníka Kuchyňky. V současné době již voda z přelivu proudí vybetonovaným korytem. Tímto zásahem byla nenávratně zničena původní vytesaná stoka, pozoruhodná technická i historická památka vlhlavské rybniční soustavy. Rybník sloužil převážně k chovu ryb a k napájení příkopu vltavské tvrze. Byl po několik století (do pozemkové reformy v roce 1920) spravován šlechtou spolu s církevními představiteli němčického kostela.

V dnešních dobách je Vlhlavský rybník spravován Rybářstvím Hluboká, a.s., se sídlem v Hluboké nad Vltavou. Rybník stále slouží k chovu kaprů a výlov se koná jednou za dva roky.

vlhlavsky1.jpg, 100kB P1120806.JPG, 100kB

Použitá literatura

Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:

Petr Freitag, 2.C, 2015