Jihočeské rybníky

Bělohůrecký rybník

Bezdrev

Blatec

Blato

Borek

Bošilecký rybník

Buzický rybník

Byňovský rybník

Černičný rybník

Černiš

Dehtář

Dolejší r. u Tchořovic

Dřemlínský rybník

Dubový u Obory

Dvořiště

Fejrar

Hadlíř

Hejtman u Chlumu

Hejtman u Plané

Hejtman u Strmilova

Hliníř

Holub

Horní malovický rybník

Horusický rybník

Humlenský rybník

Jamský rybník

Jezero

Jordán

Kačer

Kačležský rybník

Káňov

Kaprový rybník

Kardaš

Klec

Knížecí rybník u Tábora

Knížecí rybník u Pištína

Koberný rybník

Koclířov

Komorník

Košínské rybníky

Krčín

Krvavý rybník

Kupinský rybník

Labuť

Malé Stavidlo

Malý Tisý

Metelský rybník

Milava

Munický rybník

Mutina

Mydlovarský rybník

Naděje

Nakolický rybník

Novohaklovský rybník

Novopleský rybník

Nový Kanclíř

Nový Kravín

Nový rybník u Lnářů

Nový Vdovec

Oblanov

Olšina

Opatovický rybník

Osika

Pančál

Pěnenský rybník

Podkostelní r. u Putimi

Podřezanský rybník

Podsedek

Polom

Ponědrážkovský rybník

Ponědražský rybník

Posměch

Potěšil

Překvapil

Ptačí blato

Purkrabský rybník

Rabyň

Radov

Ratmírovský rybník

Ražický rybník

Rožmberk

Ruda

Řežabinec

Selibovský rybník

Služebný rybník

Spolský rybník

Staňkovský rybník

Staré jezero

Staroborský rybník

Starohaklovský rybník

Starý Hospodář

Starý Kanclíř

Starý Kravín

Starý u Soběslavi

Starý Vdovec

Stavidlo pod Dubovým

Stavidlo u Ovčína

Staviště

Strpský rybník

Svět

Špačkov

Štičí rybník u Třeboně

Švarcenberk

Tálínský rybník

Vajgar

Velká Černá

Velká Holná

Velká Kuš

Velká Lásenice

Velká Ohrazenice

Velké Nákří

Velké Stavidlo

Velkorojický rybník

Velký bělčický rybník

Velký Hroch

Velký lomnický rybník

Velký pálenec

Velký potočný rybník

Velký řečický rybník

Velký Šustov

Velký Tisý

Vítek

Vlhlavský rybník

Vlkovický rybník

Vlkovský rybník

Volešek

Vrbenské rybníky

Vydýmač u Lomnice

Výskok

Vyšatov

Záblatský rybník

Zbudovský rybník

Zlivský rybník

Žárský rybník

Ženich


Přehled

O projektu

Kačležský rybník

KaclezskyRybnik.jpg, 150kB
Základní údaje
Vodní tok Koštěnický potok
Souřadnice WGS84 49°5'41.960" N, 15°5'43.050" E
Nejbližší obec Kačlehy
Katastrální výměra 1953994 m²
Plocha nádrže 180,8 ha
Celkový objem 1400 tis. m³
Retenční objem 788,5 tis. m³
Největší hloubka 2 m
Nadmořská výška 534 m n. m.
Založen S výstavbou začal někdy po roce 1551 hejtman hradeckého panství Jan Šťastný Pušperský.
Rybníky v okolí Krvavý rybník, Ratmírovský rybník, Vosecký rybník

O rybníku

KaclezskyRybnik2.jpg, 100kB Kačležský rybník je součástí přírodní rezervace Krvavý a Kačležský rybník. Tato rezervace leží mezi obcemi Hospříz, Kačlehy, Člunek a Kunějov . Jedná se o dva velké rybníky se zachovanými významnými rákosinami a s přilehlými mokřadními a rašelinými loukami a s chráněnými a ohroženými živočichy i rostlinami. Je to i významný hnízdní biotop, shromaždiště a tahová zastávka druhově pestrého vodního ptactva, velmi početné jsou i obojživelníci.

Podél rybníka jsou i písčité hlíny a hlinité písky, na jihozápadním a severovýchodním břehu rybníka vznikla rašelinná ložiska. Kolem rybníka jsou zachovány poměrně rozsáhlé rákosiny, z nichž většinou převažují porosty rákosu obecného. Roste zde dosti hojně kamyšník přímořský a také vysoké ostřice s dominantní ostřicí štíhlou. Místy se vyskytují skřípina kořenující, bahnička bradavkatá, bublinatka jižní a rdest ostrolistý. Na loukách přiléhajících k rybníku je možno nalézt například vrbu rozmarýnolistou, jetel kaštanový, ptačinec dlouholistý,starček potoční, pupečník obecný, čertkus luční, olešník kmínolistý, starček vodní nebo chrpu luční.

V poslední době je monitorován výskyt vířníků a planktonních korýšů. Zajímavý je také výskyt vodního plže kružníka severního. Hnízdí zde mimo jiné hohol severní, čírka modrá, lžičák pestrý, chřástal vodní, vodouš rudonohý, cvrčilka slavíková, slavík modráček a hýl rudý .V letním a podzimním období je rybník významným shromaždištěm a tahovou zastávkou především různých druhů kachen. Našlo se zde až 23 druhů vážek z nich je nejvýznamnější lesknice skvrnitá.

Pestrá je též fauna obojživelníků a plazů. Žije tu blatnice skvrnitá, kuňka obecná,skokan ostronosý i krátkonohý, rosnička obecná, ještěrka živorodá, zmije obecná, užovka obojková a další druhy. Na vlhkých loukách a mokřadech žijí rejsec černý a vodní, dále myška drobná a hraboš mokřadní. Běžná je vydra říční.

Rybník je využíván k chovu tržního kapra, přisazována je především štika.

Koupání je možné pouze od hráze, podníž se nachází i prostor využívaný pro letní dětský tábor. Nejrozšíření využití tohotu rybníku je rybářství.

KaclezskyRybnik3.jpg, 160kB KaclezskyRybnik4.jpg, 174kB KaclezskyRybnik5.jpg, 154kB

Použitá literatura

Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:

Veronika Šimonová, 2.C, 2015