Jihočeské rybníky

Bělohůrecký rybník

Bezdrev

Blatec

Blato

Borek

Bošilecký rybník

Buzický rybník

Byňovský rybník

Černičný rybník

Černiš

Dehtář

Dolejší r. u Tchořovic

Dřemlínský rybník

Dubový u Obory

Dvořiště

Fejrar

Hadlíř

Hejtman u Chlumu

Hejtman u Plané

Hejtman u Strmilova

Hliníř

Holub

Horní malovický rybník

Horusický rybník

Humlenský rybník

Jamský rybník

Jezero

Jordán

Kačer

Kačležský rybník

Káňov

Kaprový rybník

Kardaš

Klec

Knížecí rybník u Tábora

Knížecí rybník u Pištína

Koberný rybník

Koclířov

Komorník

Košínské rybníky

Krčín

Krvavý rybník

Kupinský rybník

Labuť

Malé Stavidlo

Malý Tisý

Metelský rybník

Milava

Munický rybník

Mutina

Mydlovarský rybník

Naděje

Nakolický rybník

Novohaklovský rybník

Novopleský rybník

Nový Kanclíř

Nový Kravín

Nový rybník u Lnářů

Nový Vdovec

Oblanov

Olšina

Opatovický rybník

Osika

Pančál

Pěnenský rybník

Podkostelní r. u Putimi

Podřezanský rybník

Podsedek

Polom

Ponědrážkovský rybník

Ponědražský rybník

Posměch

Potěšil

Překvapil

Ptačí blato

Purkrabský rybník

Rabyň

Radov

Ratmírovský rybník

Ražický rybník

Rožmberk

Ruda

Řežabinec

Selibovský rybník

Služebný rybník

Spolský rybník

Staňkovský rybník

Staré jezero

Staroborský rybník

Starohaklovský rybník

Starý Hospodář

Starý Kanclíř

Starý Kravín

Starý u Soběslavi

Starý Vdovec

Stavidlo pod Dubovým

Stavidlo u Ovčína

Staviště

Strpský rybník

Svět

Špačkov

Štičí rybník u Třeboně

Švarcenberk

Tálínský rybník

Vajgar

Velká Černá

Velká Holná

Velká Kuš

Velká Lásenice

Velká Ohrazenice

Velké Nákří

Velké Stavidlo

Velkorojický rybník

Velký bělčický rybník

Velký Hroch

Velký lomnický rybník

Velký pálenec

Velký potočný rybník

Velký řečický rybník

Velký Šustov

Velký Tisý

Vítek

Vlhlavský rybník

Vlkovický rybník

Vlkovský rybník

Volešek

Vrbenské rybníky

Vydýmač u Lomnice

Výskok

Vyšatov

Záblatský rybník

Zbudovský rybník

Zlivský rybník

Žárský rybník

Ženich


Přehled

O projektu

Velká Lásenice
(Lomecký rybník)

rybník Velká Lásenice
Základní údaje
Vodní tok Lásenice
Souřadnice WGS84 49°3'56.882" N, 14°58'09.475" E
Nejbližší obec Lásenice
Plocha rybníka 49 ha
Katastrální výměra 672431 m²
Celkový objem 985 tisíc m³
Retenční objem 270 tisíc m³
Nadmořská výška 455 m n. m.
Založen před rokem 1495, Jindřich z Hradce
Rybníky v okolí Malá Lásenice, Formanský rybník, Pasecký rybník

O rybníku

První zmínky Velké Lásenici jsou již z roku 1495. S rozšířením se započalo při vysušování dubnických blat, v roce 1502. Zmínka je v listině Jindřicha z Hradce, kde se píše: „…jakož pan z Hradce má rybník, kterýž slove Lásenický velký, jestliže by pán z Hradce tím rybníkem chtěl co výše a dále topiti než nyní topí … aby to mohl učiniti …“ a rybní účty praví o zásadní přeměně, o povyšování hráze. Zároveň se budovala hráz poboční – tzv. peruť. Na celou stavbu, která stála 500 kop gr., dohlížel rybní písař Václav Turek. Mezi zajímavosti taktéž patří dochovaný jmenný seznam rybní holoty, která zvětšování rybníka prováděla. A tak se ví, že na díle pracovali lidé různých přezdívek: Sosna, Biskup, Papež, Kulhánek nebeský, Křeček, Ukradjelito, Šústal, Krčmuk, Posránek, a další. Rybník svým rozšířením dostal 100 ha rozlohu. Stavba se zřejmě nijak zvlášť nevyvedla, protože roku 1559 hejtman Pušperský píše Jáchymovi z Hradce zprávu: „Rybník Lásenickej, jakž celýho roku skrze zkaženú troubu tekl, teď se dokonce dopustil a sotva polovici vody měl…trouba, taky hráz musí se na tom rybníce dobejvati a zase některak vopraviti a nebo novou klásti…“ Rybník byl opraven a již roku 1563 vydával v podobě tučných kapříků své bohatství.

Rybník byl v 70. letech 19. století oddělen poboční hrází, a tím vzniká nový rybník Lásenický Malý (dnešní Stav či Formanský) o výměře 21,9 ha. K oficielnímu přejmenování na rybník Stav došlo po druhé světové válce. K dalšímu odtržení původní výměry rybníka dochází v 70. letech 20. století. Dochází k vybudování ochranné stoky – tzv. obtokové, a tím vzniká nový rybník o výměře 9 ha s názvem Lásenice malá. Z původní výměry necelých 100 ha jsou dnes tři rybníky a Velká Lásenice o 67 ha.

Použitá literatura

Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:

Matyáš Móri, V4.G, 2016