Jihočeské rybníky

Bělohůrecký rybník

Bezdrev

Blatec

Blato

Borek

Bošilecký rybník

Buzický rybník

Byňovský rybník

Černičný rybník

Černiš

Dehtář

Dolejší r. u Tchořovic

Dřemlínský rybník

Dubový u Obory

Dvořiště

Fejrar

Hadlíř

Hejtman u Chlumu

Hejtman u Plané

Hejtman u Strmilova

Hliníř

Holub

Horní malovický rybník

Horusický rybník

Humlenský rybník

Jamský rybník

Jezero

Jordán

Kačer

Kačležský rybník

Káňov

Kaprový rybník

Kardaš

Klec

Knížecí rybník u Tábora

Knížecí rybník u Pištína

Koberný rybník

Koclířov

Komorník

Košínské rybníky

Krčín

Krvavý rybník

Kupinský rybník

Labuť

Malé Stavidlo

Malý Tisý

Metelský rybník

Milava

Munický rybník

Mutina

Mydlovarský rybník

Naděje

Nakolický rybník

Novohaklovský rybník

Novopleský rybník

Nový Kanclíř

Nový Kravín

Nový rybník u Lnářů

Nový Vdovec

Oblanov

Olšina

Opatovický rybník

Osika

Pančál

Pěnenský rybník

Podkostelní r. u Putimi

Podřezanský rybník

Podsedek

Polom

Ponědrážkovský rybník

Ponědražský rybník

Posměch

Potěšil

Překvapil

Ptačí blato

Purkrabský rybník

Rabyň

Radov

Ratmírovský rybník

Ražický rybník

Rožmberk

Ruda

Řežabinec

Selibovský rybník

Služebný rybník

Spolský rybník

Staňkovský rybník

Staré jezero

Staroborský rybník

Starohaklovský rybník

Starý Hospodář

Starý Kanclíř

Starý Kravín

Starý u Soběslavi

Starý Vdovec

Stavidlo pod Dubovým

Stavidlo u Ovčína

Staviště

Strpský rybník

Svět

Špačkov

Štičí rybník u Třeboně

Švarcenberk

Tálínský rybník

Vajgar

Velká Černá

Velká Holná

Velká Kuš

Velká Lásenice

Velká Ohrazenice

Velké Nákří

Velké Stavidlo

Velkorojický rybník

Velký bělčický rybník

Velký Hroch

Velký lomnický rybník

Velký pálenec

Velký potočný rybník

Velký řečický rybník

Velký Šustov

Velký Tisý

Vítek

Vlhlavský rybník

Vlkovický rybník

Vlkovský rybník

Volešek

Vrbenské rybníky

Vydýmač u Lomnice

Výskok

Vyšatov

Záblatský rybník

Zbudovský rybník

Zlivský rybník

Žárský rybník

Ženich


Přehled

O projektu

Vrbenské rybníky

vrbenskerybniky1.jpg, 56,9kB
Základní údaje
Vodní tok bezejmenný
Souřadnice WGS84 49°0'19.408" N, 14°25'59.221" E
Nejbližší obec České Vrbné, České Budějovice
Katastrální výměry 427214 m² (Černiš), 133610 m² (Domin), 132618 m² (Nový vrbenský rybník), 220651 m² (Starý vrbenský rybník)
Celková plocha nádrží 78,5 ha
Celkový objem 464 tisíc m³
Retenční objem 524,5 tisíc m³
Nadmořská výška 379-384 m n. m.
Založeny nezjištěno
Rybníky v okolí Dasenský rybník, Starý houženský rybník, Starohaklovský rybník, Novohaklovský rybník

O rybnících

Domin.jpg, 81kB Vrbenské rybníky jsou přírodní rezervace sloužící k ochraně cenného komplexu vodních, mokřadních a lučních ekosystémů a jsou velmi cenným místem s bohatou a unikátní flórou a faunou. Rezervace se nachází na severozápadním okraji města České Budějovice, nedaleko obce České Vrbné a je tvořena soustavou 4 rybníků - Černiš, Starý vrbenský rybník, Nový vrbenský rybník a Domin. Rezervací probíhá cyklistická i naučná stezka.

V rezervaci bylo zjištěno 401 druhů vyšších rostlin. Vodní plochy jsou jen velmi málo zarostlé, vyskytují se zde společenstva vodních vzplývavých rostlin, orobinec úzkolistý (zejména na rybníku Domin), rákos na okrajích rybníků a ve velmi podmáčených partiích zblochan vodní. Na jižním břehu Černiše se nalézá vlhká rašelinná louka.

Rezervace je místem pravidelného a nepravidelného hnízdění, přezimování či zastávkou při tahu různých druhů ptáků. Nejpočetnějším hnízdícím druhem je racek chechtavý, který se vyskytuje zejména na 22 ostrůvcích na rybníku Domin. Mezi další dominantní druhy vodních ptáků patří - polák chocholačka, polák velký, kachna divoká, kopřivka obecná, lyska černá a potápka černokrká. Dále zde můžeme pozorovat volavku popelavou i bílou, husu velkou či potápku roháč. Na rybničních hrázích byl zaznamenán výskyt asi 67 druhů pěvců - např. pěnkava obecná, vrabec polní, budníček menší a sýkora modřinka. V okolí rybníků můžeme nalézt až 900 druhů motýlů.

Černiš

P1130630.JPG, 121kB P1130660.JPG, 142kB P1130668.JPG, 139kB P1130711.JPG, 144kB

Domin

P1130606.JPG, 101kB P1130608.JPG, 114kB P1130636.JPG, 176kB P1130640.JPG, 92kB P1130655.JPG, 158kB

Použitá literatura

Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:

Tereza Holoubková, 2.B, 2015