Jihočeské rybníky

Bělohůrecký rybník

Bezdrev

Blatec

Blato

Borek

Bošilecký rybník

Buzický rybník

Byňovský rybník

Černičný rybník

Černiš

Dehtář

Dolejší r. u Tchořovic

Dřemlínský rybník

Dubový u Obory

Dvořiště

Fejrar

Hadlíř

Hejtman u Chlumu

Hejtman u Plané

Hejtman u Strmilova

Hliníř

Holub

Horní malovický rybník

Horusický rybník

Humlenský rybník

Jamský rybník

Jezero

Jordán

Kačer

Kačležský rybník

Káňov

Kaprový rybník

Kardaš

Klec

Knížecí rybník u Tábora

Knížecí rybník u Pištína

Koberný rybník

Koclířov

Komorník

Košínské rybníky

Krčín

Krvavý rybník

Kupinský rybník

Labuť

Malé Stavidlo

Malý Tisý

Metelský rybník

Milava

Munický rybník

Mutina

Mydlovarský rybník

Naděje

Nakolický rybník

Novohaklovský rybník

Novopleský rybník

Nový Kanclíř

Nový Kravín

Nový rybník u Lnářů

Nový Vdovec

Oblanov

Olšina

Opatovický rybník

Osika

Pančál

Pěnenský rybník

Podkostelní r. u Putimi

Podřezanský rybník

Podsedek

Polom

Ponědrážkovský rybník

Ponědražský rybník

Posměch

Potěšil

Překvapil

Ptačí blato

Purkrabský rybník

Rabyň

Radov

Ratmírovský rybník

Ražický rybník

Rožmberk

Ruda

Řežabinec

Selibovský rybník

Služebný rybník

Spolský rybník

Staňkovský rybník

Staré jezero

Staroborský rybník

Starohaklovský rybník

Starý Hospodář

Starý Kanclíř

Starý Kravín

Starý u Soběslavi

Starý Vdovec

Stavidlo pod Dubovým

Stavidlo u Ovčína

Staviště

Strpský rybník

Svět

Špačkov

Štičí rybník u Třeboně

Švarcenberk

Tálínský rybník

Vajgar

Velká Černá

Velká Holná

Velká Kuš

Velká Lásenice

Velká Ohrazenice

Velké Nákří

Velké Stavidlo

Velkorojický rybník

Velký bělčický rybník

Velký Hroch

Velký lomnický rybník

Velký pálenec

Velký potočný rybník

Velký řečický rybník

Velký Šustov

Velký Tisý

Vítek

Vlhlavský rybník

Vlkovický rybník

Vlkovský rybník

Volešek

Vrbenské rybníky

Vydýmač u Lomnice

Výskok

Vyšatov

Záblatský rybník

Zbudovský rybník

Zlivský rybník

Žárský rybník

Ženich


Přehled

O projektu

Velký řečický rybník

Velký Řečický, 297 kB
Základní údaje
Vodní tok Klenovský potok
Souřadnice WGS84 49°10'59.383" N, 14°52'22.025" E
Nejbližší obec Kardašova Řečice
Katastrální výměra 953957 m²
Plocha nádrže 77,4 ha
Celkový objem vody 1400 tisíc m³
Retenční objem vody 430 tisíc m³
Největší hloubka 5,4 m
Nadmořská výška 451 m n. m.
Založen v 15. století
Rybníky v okolí Kardaš, Hejtmánků r., Kužel, Špitálský r., Písař, Okrouhlý, Ostrov, Vulsík, Popelov, Velký Ochoz, Broumovský r., Svital

O rybníku

VelkyRecickyRybnik-Hraz-CelkovyPohled.jpg, 39kB

Účel rybníka:

Historie:

Podle údajů a sdělení správce byl rybník Řečický Velký založen v 15. století a je tedy starý více než 500 let. Podrobnější údaje o historii rybníka se nepodařilo zjistit. Jedná se o největší rybník v povodí Řečice. O provedených významnějších rekonstrukcích a souvisejících stavebních pracích nebyly zjištěny žádné informace.

Nádrž:

V půdoryse má nádrž rybníka Řečický Velký nepravidelný trojúhelníkový tvar protáhý severovýchodním a jihovýchodním směrem, s několika zátokami v zaústění výraznějších přítoků. V nádrži se nachází ostrov. Pozemky v okolí nádrže jsou využity převážně k zemědělství a k lesnictví. Břehy nádrže jsou přírodní.

Hráz:

Půdorysně je hráz rybníka Řečický Velký přímá a je umístěna při západní straně nádrže. V příčném řezu má hráz tvar lichoběžníka s návodním svahem opevněným kamenným tarasem. V horní části se na zatravněném návodním svahu vyskytují také vzrostlé stromy. Minimální šířka koruny hráze je dle zaměření 7,6 m. Po koruně hráze je vedena hlinito-štěrkovitá cesta s oboustranným stromořadím. V levé části svahu se nachází šachta s čerpadlem pro odběr vody z potrubní jámy.

Charakter nádrže:

Rybník Řečický Velký je protékanou nádrží, která leží ve střední části povodí a je napájena vodou z Řečice a z něolika bezejmenných vodních toků:

Použitá literatura

Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:

Tereza Bočková, 2.B, 2015