Jihočeské rybníky

Bělohůrecký rybník

Bezdrev

Blatec

Blato

Borek

Bošilecký rybník

Buzický rybník

Byňovský rybník

Černičný rybník

Černiš

Dehtář

Dolejší r. u Tchořovic

Dřemlínský rybník

Dubový u Obory

Dvořiště

Fejrar

Hadlíř

Hejtman u Chlumu

Hejtman u Plané

Hejtman u Strmilova

Hliníř

Holub

Horní malovický rybník

Horusický rybník

Humlenský rybník

Jamský rybník

Jezero

Jordán

Kačer

Kačležský rybník

Káňov

Kaprový rybník

Kardaš

Klec

Knížecí rybník u Tábora

Knížecí rybník u Pištína

Koberný rybník

Koclířov

Komorník

Košínské rybníky

Krčín

Krvavý rybník

Kupinský rybník

Labuť

Malé Stavidlo

Malý Tisý

Metelský rybník

Milava

Munický rybník

Mutina

Mydlovarský rybník

Naděje

Nakolický rybník

Novohaklovský rybník

Novopleský rybník

Nový Kanclíř

Nový Kravín

Nový rybník u Lnářů

Nový Vdovec

Oblanov

Olšina

Opatovický rybník

Osika

Pančál

Pěnenský rybník

Podkostelní r. u Putimi

Podřezanský rybník

Podsedek

Polom

Ponědrážkovský rybník

Ponědražský rybník

Posměch

Potěšil

Překvapil

Ptačí blato

Purkrabský rybník

Rabyň

Radov

Ratmírovský rybník

Ražický rybník

Rožmberk

Ruda

Řežabinec

Selibovský rybník

Služebný rybník

Spolský rybník

Staňkovský rybník

Staré jezero

Staroborský rybník

Starohaklovský rybník

Starý Hospodář

Starý Kanclíř

Starý Kravín

Starý u Soběslavi

Starý Vdovec

Stavidlo pod Dubovým

Stavidlo u Ovčína

Staviště

Strpský rybník

Svět

Špačkov

Štičí rybník u Třeboně

Švarcenberk

Tálínský rybník

Vajgar

Velká Černá

Velká Holná

Velká Kuš

Velká Lásenice

Velká Ohrazenice

Velké Nákří

Velké Stavidlo

Velkorojický rybník

Velký bělčický rybník

Velký Hroch

Velký lomnický rybník

Velký pálenec

Velký potočný rybník

Velký řečický rybník

Velký Šustov

Velký Tisý

Vítek

Vlhlavský rybník

Vlkovický rybník

Vlkovský rybník

Volešek

Vrbenské rybníky

Vydýmač u Lomnice

Výskok

Vyšatov

Záblatský rybník

Zbudovský rybník

Zlivský rybník

Žárský rybník

Ženich


Přehled

O projektu

Oblanov

Oblanov1.jpg, 70kB
Základní údaje
Vodní tok Malovický potok
Souřadnice WGS84 49°5'43.425" N, 14°17'9.920" E
Nejbližší obec Novosedly, Česká lhota, Dívčice
Katastrální výměra 608511 m²
Plocha nádrže 56,8 ha
Celkový objem vody 551 tisíc m³
Retenční objem vody 288,5 tisíc m³
Nadmořská výška 392 m n. m.
Popis výpusti Vypouštění rybníka se provádí při jeho výlovu, tj. každý rok na podzim. Postupně se vyhradí lopatový uzávěr v šachtě hlavní výpusti nebo se částečně sníží dluží v kbelu pomocné výpusti. Doba vypouštění je zhruba 17 dní. Voda se převede hlavní výpustí odpadní štolou do koryta pod hrází. Hladina se sníží na úroveň kádiště a další snižování hladiny se provádí dle požadavků výlovu. V případě nutného rychlého snížení hladiny lze s využitím plné kapacity výpusti rybník vypustit za 5,1 dne.
Rybníky v okolí Zbudovský rybník, Horní rybník, Dolní rybník, Olší, Blatec

O rybníku

P1130535.JPG, 67kB Rybník Oblanov je využíván jako rybochovný rybník a také se využívá pro studený odchov kachen.

Má funkci retenční (rybník je schopen snížit povodňový průtok přitékajících vod z povodí, přitom chrání území ležící pod rybníkem) a funkci akumulační (při napouštění rybníka na kótu hladiny stálého nadržení jev rybníce akumulován objem vody 551 tisíc m³.)

Rybník je součástí soustavy rybníků v k.ú. Dívčice. Nachází se v nivě Vltavy mezi obcemi Česká Lhota a Novosedly. Hráz nádrže ohraničuje z jihovýchodní strany silnice mezi Dívčicemi a Novosedly.

Rybník má dva výpustné objeky. Hlavní výpust se nachází v levé části hráze, pomocná výpust se nachází ve střední části hráze. Bezpečnostní přeliv je situován v právem kraji hráze. Odpadní koryto od hlavní výpusti vede podél hráze Zbudovského rybníka a dále navazuje na Bezdrevský potok. Bezpečnostním přelivem a pomocnou spodní výpustí jsou vody pod hrází vedeny od rybníka Olší. Mezi rybníkem Oblanov a Zbudovským rybníkem je přepouštěcí objekt pod silnicí. Návodní líc nádrže je místy stabilizován kamenným opevněním. K prostoru hlavní výpusti je z koruny hráze veden sjezd. U výpusti na sjezd v úrovni současného dna rybníka navazuje plocha kádiště a loviště.

Rybník je migrační zastávkou vodního ptactva - zrzohlávka rudozubá, lžičák pestrý, kopřivka obecná, husice liščí, čejka chocholatá.

P1130544.JPG, 99kB P1130534.JPG, 115kB P1130538.JPG, 114kB P1130542.JPG, 96kB

Použitá literatura

Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:

Klára Dobiášová, 2.C, 2015