Jelení vrch u Kadaně

jelenivrchukadane-male.jpg, 31kB
Základní informace
nadmořská výška: 364 m
geologie: Podloží tvoří žuly krušnohorského plutonu.
geomorfologické začlenění: Jehličenská hornatina
Doupovské hory
Podkrušnohorská podsoustava
lokalizace: souřadnice WGS84 50°23'9.781" N, 13°17'32.016" E
u obce Kadaň
ochrana: PP Jelení vrch od roku 1985
okolní sopky: Zlatý vrch

Na území přírodního parku probíhala prokazatelně hornická činnosti od 14. století, s centrem v okolí Jelení (něm. Hirschenstand). Začátek rýžování cínové rudy je mnohými bánskými odborníky odhadován na 12. – 13. století, avšak historické podklady chybí. Cínová ruda kasiterit (cínovec) byla zpočátku rýžována v okolí Jelení z náplavů, zejména říčky Rolavy a Černého potoka, který byl některými přírodovědci v 19. století považován za hlavní pramenný tok Rolavy. Pruhy rýžovnických kopečků (sejpů) jsou vidět dodnes v lesních úsecích okolo Černého potoka a jeho přítoku Bukového potoka. Jelení se řadí k nejdůležitějším a nejrozsáhlejším rýžovištím cínovce v Krušných horách.

Největší rozmach hornictví nastal v druhé polovině 16. století. V 16. století se postupně přecházelo od rýžování k hlubinnému dobývání, i když rýžování se udržovalo souběžně s hlubinným dobýváním. Rovněž pozůstatky po hlubinném dobývání cínových rud, ústí štol, propadlé štoly a pinky, jsou dodnes zřetelné v terénu. Mezi nejviditelnější patří povrchový výrub Tagaushieb na návrší Hirschkopf jihovýchodně od Jelení, zřícená šachta St. Johannizeche u Jelení a zřícená dědičná štola v údolí Černého potoka. Rýžování i hlubinné dobývání cínové rudy na území přírodního parku probíhalo nejen v okolí Jelení, ale i v okolí Vysoké Pece i Rudné.

Použitá literatura

Autor: Karolína Dušková, 2.B