Vinařická Hora

Vinarickahoraa.jpg, 86kB
Základní informace
nadmořská výška: 413 m
geologie: vuklanický nefelinit, čedičový stratovulkán
geomorfologické začlenění: Libušínská tabule
Slánská tabule
Kladenská tabule
Pražská plošina
lokalizace: souřadnice WGS84 50°11'5.883" N, 14°5'12.891" E
u obce město Vinařice, okres Kladno
ochrana: od roku 1985 přírodní památka
okolní sopky: České Středohoří
jiné pozůstatky sopečné činnosti: Milešovka

Vinařická hora je čedičový stratovulkán 1 km na sever od města Vinařice, které se nacházejí v okrese Kladno. Vrchol této hory na východě jen nevýrazně vystupuje z rozsáhlé plošiny, které se říká Rovina. Na strany západní a severní svahy klesájí o přibližně 150 metrů do údolí potoka Knovízského. Vinařická hora je pozůstatkem třetihorního stratovulkánu.

Opuštěné lomy, v kterých probíhala těžba od začátku 19. století a pokračovala do století 20., konkréně do 80. let 20. století., odkrývají pohledy na střídavé části uložených vrstev - čediče, vyvrženého popela a utuhlé lávy. Čedič, popel a láva jsou hlavními zdroji, které tvoří těleso sopky. Během sopečných aktivit v předešlých dobách vznikla na tomto místě, kde se nachází Vinařická Hora, puklina dosahujíci hloubky asi 700 m. Tato puklina je orientována ve směru na severojih a je zaplněna horninami, které sem napadaly. V minulých stoletích přilehlé štoly nedalekého kamenouhelného dolu, jménem Mayrau, se dostaly přímo pod horu, a tak daly za objev geologickým kuriozitám – to znamená zkoksované uhlí v místech, ve kterých se magma stýkalo s uhelnou slojí nebo již zmíněné povrchové horniny.

Západní část Vinařické hory o rozloze asi 69 hektarů, se stalo roku 1985 hráněnou přírodní památkou. Byla zde zřízena také i naučná stezka, která měla za účel vzdělat lidi. Z kdysi krásné stezky, je dnes jen z části příroda neovlivněna prací člověka. Účelem této chráněné přírodní památky byla a je ochrana vrcholu sopky s ohroženými teplomilnými společenstvími. Rozmanitost geologického podloží tím pádem ovlivňuje odlišnost vyskytujících se druhů rostlinstva a živočišstva. A včetně vřesovišť. Vyskytují se zde zástupci bělozářky liliovité, čičorky pochvaté, zlatovláska obecného, hořečka nahořklého, jeřábu muk a jiných. Z běžně vyskytujících se druhů rostlinstva patří k dominantním dřevinám javor babyka a hloh obecný

Z vrcholu Vinařické Hory se nabízí daleký kruhový výhled do místního kraje . Za dobrého počasí a viditelnosti lze spatřit Krušné hory, Říp a četné vrcholy Českého středohoří - Milešovku, Lovoš, Házmburk a další. Jihovýchodní strana je zaměřena na, mimo jiné, Ládví a Žižkovský vysílač.

Geomorfologicky spadá Vinařická hora do celku Pražská plošina, podcelku Kladenská tabule, okrsku Slánská tabule a podokrsku Libušínská tabule, jejíž je také samostatnou geomorfologickou částí.

Použitá literatura

Autor: Jan Šebek, 2.B