Kumburk

kumburk.jpg, 82kB
Základní informace
nadmořská výška: 642 m
geologie: čedičový vulkán
geomorfologické začlenění: Lomnická vrchovina
Podkrkonošská pahorkatina
Krkonošské podhůří
Krkonošská podsoustava
lokalizace: souřadnice WGS84 50°29'35.835" N, 15°26'45.721" E
u obce Zboží, Syřenov, Nová Paka
ochrana: -
okolní sopky: -
jiné pozůstatky sopečné činnosti: -

Na vrchu Kumburk se nachází stejnojmenná zřícenina gotického hradu ze 14. století. Patří do skupiny malých izolovaných vulkánů spolu s nedalekým Bradlecem. Leží v jednom z cípů trojúhelníku nazývaného Český ráj nedaleko města Jičín. Je to pravidelná kupovitá vyvýšenina, která výrazně vyčnívá z okolního reliéfu, a proto se také stala jednou z dominant podkrkonošské krajiny.

Vrchol Kumburku tvoří čedičové těleso se sloupcovou odlučností tvaru obráceného vějíře. Neobvyklé uspořádání sloupců značí tuhnutí lávy v trychtýřovité prohlubni, což odpovídá představě lávového jezera, které dříve kráter vyplňovalo. Současná vyvýšená poloha čedičového jezera je výsledkem inverze reliéfu a odnosem měkčích horninv okolí. Podstavec celému útvaru vytvářejí vrstvy karbonských sedimentů.

Hrad Kumburk, postavený z čedičových hranolů a pískovcových kvádrů, byl záměrně rozbořen po třicetileté válce a v 19. století sem přilákal slavného básníka Karla Hynka Máchu.

Použitá literatura

Autor: Eva Kolářová, 2.C