Trosky

troskynov.jpg, 98kB
Základní informace
nadmořská výška: 514m
geologie: čedičový vulkán
geomorfologické začlenění: Vyskeřská vrchovina
Turnovská pahorkatina
Jičínská pahorkatina
Severočeská tabule
lokalizace: souřadnice WGS84 50°30'59.05" N, 15°13'50.02" E
u obce Troskovice
ochrana: PP Trosky od r.1998; 3,46 ha; CHKO Český ráj
okolní sopky: Mužský, Kozákov, Kumburk
jiné pozůstatky sopečné činnosti: hora Milešovka, Lovoš

Trosky jsou národní kulturní památkou od roku 2001. Symbolem Českého ráje jsou dva suky bazanitu stojící těsně u sebe – dvě věže Trosek – silnější Baba a štíhlejší Panna. Na jejich vrcholech i v sedle mezi nimi byl vybudován středověký hrad. Tato krajinná dominanta představuje erozní relikt struskového kužele s kompaktní přívodní dráhou – ta je v současnosti vypreparována z pyroklastického materiálu selektivní erozí. Čedičová hornina byla ze svého okolí vypreparována, protože byla odolnější vůči zvětrávacím činitelům než okolní nezpevněné strusky.

Hlavními minerály bazanitu Trosek jsou olivín, augit, živec, nefelin, magnetit, ve velmi malém množství i apatit. Trosky vděčí za svoji dnešní podobu zvětrávání a odnosu nejen hornin sopečných, ale také křídových usazenin, které tvoří okolí této dávno vyhaslé sopky. Na některých místech jsou v plášti čedičových sopouchů stále ještě patrné zbytky pyroklastických vyvrženin, které eroze dosud nezlikvidovala.

Hrad Trosky založil na konci 14. století Čeněk z Vartenberka. Jeho stavitelé využili konfihuraci terénu a spojením obou skalisek hradbami a budovami vytvořili pozoruhodnou pevnost.

Použitá literatura

Autor: Alice Kocová, 2.C.