Vladař

Vladar_CZ_Rimg0319.jpg, 60kB
Základní informace
nadmořská výška: 693 m
geologie: čedičový vulkán, stolová hora
geomorfologické začlenění: Vladařská vrhovina
Žlutická vrchovina
Tepelská vrchovina
Karlovarská vrchovina
lokalizace: souřadnice WGS84 50°4'47.738" N, 13°12'56.049" E
u obce město Žlutice, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj
ochrana: PR Vladař od r. 1969, 11.71 ha; lokalita Natura 2000
okolní sopky: Hůrka a Uhelný vrch
jiné pozůstatky sopečné činnosti: žádné

Magický vrch Vladař, považovaný mnohými za mystické místo regionu, vévodí málo osídlené v jižním předpolí Doupovských hor. Osamocení stolová hora, zahalená tajemstvím dosud ne zcela probádané historie, vyzařuje tajuplné kouzlo dávných, legendami opředených časů.

Jedna z nejlépe vyvinutých stolových hor u nás bývá obvykle interpretována jako pozůstatek čedičového (tefritového) lávového proudu, který vytékal z izolovaného vulkánu, situovaného jižně od doupovského vulkanického komplexu nebo přímo v něm. Výsledky nejnovějších geofyzikálních dat, zkoumající magnetometrické anomálie, však indikují pokračování čedičového tělesa do hloubky, což znamená, že Vladař je zbytkem samostatného vulkánu s vlastní přívodní dráhou.

Podloží Vladaře tvoří na jižní straně permokarbonské sedimenty, na severní straně proterozoické fylitické svory. Prvně jmenované usazeniny se projevují charakteristickou načervenalou barvou, která zvláště v jarním a podzimním období výrazně barví čerstvě zoraná pole. Na příkrých okrajových svazích Vladaře se vyvinuly četné mrazové sruby a stěny, drobné skalky, balvanové proudy a mocné nánosy sutí. Na mnohých místech je patrné odsedání svahů podél puklin v magmatickém tělese. Zajímavostí mírně zvlněné vrcholové plošiny je malé rašelinné jezírko - původně cisterna na vodu v dobách prehistorického osídlení. Během archeologických výzkumů posloužila tato nádrž jako významný zdroj dat pro archeobotanické netody.

Velmi cennou součástí Vladaře jsou dubohrabové suťové lesy chráněné na jižním a výchdoním svahu v rámci stejnojmenné přírodní rezervace. Vrcholová plošina, původně odlesněná a spásaná, postupně zarůstá křovinami. Ze vzácnějších rostlin se tu objevuje lilie zlatohlavá, skalník celokrajný, tetlucha vzenšená, hlaváč fialový a vstavač kukačka. Roste zde také třesalka třítupá, objevená na našem území teprve před několika lety. Velké množství starých doupných stromů a křovin přeje životu rozmanitého ptactva, jako je například žluva, fuhýk bramborníček, slavík, luňák a včelojed.

Vrch Vladař je zároveň mimořádně významnou archeologickou lokalitou. Z velkého pravěkého hradiště se zachovaly nepřehlédnutelné zbytky opevnění v podobě valů, příkopů a hradeb. Největšího rozkvětu dosáhlo zdejší osídlení pravděpodobně v keltském období, kdy mělo charakter mocenské pevnosti. Historie místa je však starší a sahá až do střední doby bronzové (cca 1300 let př. n. l.). K pozoruhodné válečné události známé jako bitva na Vladaři došlo během husitských válek v listopadu 1421. Jan Žižka - využívajíc pravěkých valů - se na Vladaři úspěšně tři dny bránil a nakonec se probil obklíčením přesily nepřátelských vojsk panského landfrýdu.

Na vrcholovou plošinu s částečnými výhledy do okolního kraje vede červená turistická značka. Od sady Vladořice ji lemují instruktivní panely naučné stezky.

Použitá literatura

Autor: Tomáš Brabec, 2.B