Písečný vrch

Pisecny_vrch_2.jpg, 27kB
Základní informace
nadmořská výška: 318 m
geologie: sedimentární výplň maaru
geomorfologické začlenění: Bořeňské středohoří Milešovské středohoří
České středohoří
Podkrušnohorská soustava
lokalizace: souřadnice WGS84 50°25′29" N, 13°43′49" E
u obce Milá, Bečov, Most
ochrana: Kulturní památka hradiště Písečný vrch od r. 1974, Přírodní rezervace Písečný vrch od r. 1996
okolní sopky: -
jiné pozůstatky sopečné činnosti: -

Plochá a nenápadná vyvýšenina Písečného vrchu rozhodně nepůsobí dojmem sopečného původu. Přesto je jednou z lokalit dokumentující historii Českého Středohoří.

Písečný vrch je jedním z nejlépe zachovalých zbytků freaktického vulkanismu. Ze zdejšího maaru se zachovala výplň přívodní dráhy v podobě sopečné brekcie - směsi vulkanického a nevulkanického materiálu. Val kolem kráteru nahromaděný ze sypkých sopečných vyvrženin již dávno podlehl erozi. Současná kopcovitá vyvýšenina má rozměry asi 1100 x 500 m.

Vulkanickou brekcii na Písečném vrchu lze rozdělit na dva typy: nezvrstvená signalizuje příslušnost k přívodní dráze, zvrstvená se vytvořila v kráteru. V jeho prohlubni existovalo také jezero, kde se usazovaly vrstvy písku a tufů. Odtud název Písečný vrch. Erozní zbytek sedimentární výplně kráteru má rozměry zhruba 800 x 200 m. Další horninou na Písečném vrchu jsou balvany sluňáků. Vznikly pravděpodobně prokřemeněním podložních křídových hornin během tropického zvětrávání v třetihorách. Tyto kameny těžili již v paleolitu těžit pravěcí lidé a vyráběli z nich štípané nástroje. Písečný vrch je tudíž i archeologickou lokalitou evropského významu. V roce 1974 byl proto vyhlášen za kulturní památku.

Novodobé využití lokality se zaměřovalo zprvu na písek, od 60. let 20. století začala průmyslová těžba sluňáků pro výrobu polovodičů, laboratorních skel a dinasu. Ta skončila v roce 1993. Sluňáky pokrývali kdysi údajně celý vrch a vytvářely malebnou scenérii. Pozůstatkem po kutacích pracích jsou široké jámy a prohlubně, které narušily původní tvar kopce a odkryly jeho vnitřní stavbu.

Flóru Písečného vrchu reprezentují zejména kavyly, kozince, divizna brunátná, len tenkolistý a v bohaté populaci také sasanka lesní. Je zde také rozsáhlý výskyt blanokřídlého hmyzu. Vhodné podmínky jsou tu i pro uměle vysazeného sysla obecného.

Na písečný vrch vede odbočka z modré turistické trasy, která spojuje dva sopečné vrchy Milá a Raná. Z okrajů kopce jsou krásné pohledy do okolní krajiny.

Použitá literatura

Autor: Filip Zadražil, 2.C