Kopeč

P2262462.jpg, 73kB
Základní informace
nadmořská výška: 228 m
geologie: třetihorní vyvřelina
geomorfologické začlenění: Kojetická pahorkatina
Českobrodská tabule
Středolabská tabule
Středočeská tabule
lokalizace: souřadnice WGS84 50°14'55.898" N, 14°25'34.610" E
u obce Kopeč, Odolena Voda, Neratovice
ochrana: PR Kopeč od r. 1946, 2.01 ha
okolní sopky: -
jiné pozůstatky sopečné činnosti: -

Kopec.jpg, 131kB Pozoruhodné uskupení 20 až 30 metrů vysokých kuželovitých kopečků a protáhlých hřbítků vystupuje v ploché krajině Polabí severně od Odolene Vody nad domy nevelké vesničky Kopeč. Její název je pravděpodobně odvozený od bezlesé stepní vyvýšeniny, která zdola vypadá nečekaně majestátně a mohutně. Jmenuje se rovněž Kopeč a dosahuje výšky 228 metrů. Tvoří ji tmavá čedičová hornina nefelinit a spolu s navazujícími Kozími hřbety (Dlouhý vrch) a Homolkou vytváří v terénu zřetelný podkovovitý útvar otevřený k severu. Geologové interpretují tuto zajímavou vulkanickou soustavu jako trosku dříve souvislého lávového lemu kolem oválného hrdla výbušného vulkánu. Přírodní rezervace Kopeč, zahrnující sopečné kopečky, má rozlohu dva hektary a patří k nejstarším ve středních Čechách. Vyhlášena byla již v roce 1946. Jejím hlavním posláním je chránit stepní vegetaci na výhřevném skalním podkladu, k níž se vážou rozmanité a početné populace hmyzu. Ke zdejším typickým rostlinám patří například hlaváček jarní, bělozářka liliovitá a lipnice bádenská.

Použitá literatura

Autor: Daniel Zifčák, 2.C