Ohniska světových konfliktů

Tchaj-wan

Nespokojený ostrov

Lokalita

Jihovýchodní Asie

Mapa Tchaj-wanu
Kontinent: Asie
Zasažené území: Celý ostrov
Doba vzniku konfliktu: 28. února 1947
Důvod konfliktu: Nespokojenost s hospodářskou politikou Číny vůči Tchaj-wanu
Počet obětí: Přibližně 10000
Současný stav: Došlo k demokratizaci a tedy k uklidnění situace

Časová osa konfliktu

Konflikt začal 28. února 1947 a skončil až roku 1987

Vznik konfliktu

Nespokojenost ostrovanů vyvolalo rozhodnutí Postupimské konference o znovupřičlenění Tchaj-wanu k Číně. I přes fakt, že Tchaj-wan byl vyspělejší než vetšina Číny, nemohli si ostrované nemohly si ostrované rozhodovat o svých záležitostech, protože tamnější úřady byly obsazovány pouze čínskými úředníky. Nespokojenost na ostrově vyvrcholila protikuomintangským povstání, které propuklo 28. února 1947 v Tchaj-Peji. Potlačení povstání znamenalo masakr, při kterém zemřelo přes 10 000 lidí. Po tomto aktu nasilí trval na ostrově vyjímečný stav, který skončil až v roce 1987. Po roce 1949 se na ostrov přemístily zbytky Čankajškovy armády, která na pevnině podlehla komunistickým silám. Díky komplikované politické situaci a angažování USA nedošlo k obsazení ostrova Čínskou lidovou armádou a Tchaj-wan si zachoval svůj status nekomunistického území.

Dosavadní vývoj

Po skončení výjimečného stavu v roce 1987 dochází k uklidnění situací na ostrově a následné demokratizaci v devadesátých letech.

Současný stav

V současně době je tento region klidný.

Předpokládaný vývoj

Předpokládá se setrvání současného stavu.

Literatura

Autor: Radim Plocha, 2.D, 2013