Ohniska světových konfliktů

Krym

Neotevřená válka

Lokalita:

je poloostrov ležící mezi Černým mořem a Azovským a připojuje se k pevninské části Perekopskou šíjí. Krym leží mezi 44°25' – 46°10' s. š. a 32°30' – 36°40' v. d.

mapa Krymu
Kontinent: Evropa
Zasažené území: uzemí Krmu
Doba vzniku konfliktu: rok 1921
Důvod konfliktu: boj o území,a etnika
Odhad počtu obětí: není znám,nebyla otevřená válka
Současný stav: Krym se uznává jako součást Ukrajiny

Časová osa konfliktu

1921 - vyhlášení Krymské autonomní republiky jako součást Ruska
1941 - Německá okupace
1942 - ustavení loutkové vlády na kongresu v Simferopolu
1944 - deportování do Střední Asie(etnikum,od kolaborantů až po komunisty
1945 - Krymská ASSR zrušena
1954 - Krym předán jako oblast Ukrajině
1989 - vracení Tataru zpět do staré vlasti
1991 - referendum o autonomii
1992 - přijetí zákona o nezávislosti,která však po sporech nebyla vyhlášena
1995 - zrušení funkce prezidenta
1996 - Krym se stal nedílnou součástí Ukrajiny

Vznik konfliktu

Počátky vzniku konfliktu můžeme brát už od roku 1853,kdy byla Krymská válka o boj uzemí Osmanské říše.Uplně se neuzavřela.Vyvrcholilo to v roce 1921 kdy Sovětský svaz vyhlásil Krymskou autonomní republiku jako součást Ruska a jako ochránce práv krymských Tatarů.Jejich podíl v polulaci klesal.Poté nastala německá okupace v 1941-1944 a přinesla sebou katarzi.Muslimský národní kongres ustavil loutkovou vládu a její oddíly(domobrany bojovaly na staně wehrmachtu).Sovětský svaz proto deportoval do Asie všechny,od kolaborantů až po komunisty.

Dosavadní vývoj

Poté co sovětská vlada zrušila kolektivní postich (1967).Byl Krym předán Ukrajině.Postupně se vracely do zemně Tataři,při rozpadu Sovětského svazu.Jejich počet na krymu rychle vrzostl.Byly ale problémy s usídlením a začleněním příchozích lidí do společnosti(žádosti o navrácení majetku a historických práv byly nevyslyšeny).Státoprávní vztah Krymu k Ukrajině prošel vývojem. Od referenda o autonomii až k projednání zákona o nezávislosti.Který však po sporech v parlamentu nebyl vyhlášen. Hlavní město Ukrajiny poté zrušila platnost ústavy včetně funkce prezidenta.. Poté bylo napsáno v ústavě, že Krym je autonomnií republikou a je nedílnou součástí Ukrajiny.Nejistotu pnou proměn uklidnily dohou prezidentů Ruska a Ukrajiny.Ta uznává pravidlo, že Krym patří Ukrajině, dělí černomořskou flotilu a námořní základnu v Sevastopolu pujčuje na 20 let Rusku.

Současný stav

Aceh

Krymští Tataři dělají rozdíly mezi ostatními Tatary,ačkoliv jazykové rozdíly jsou minimální. Nyní tvoří osminu obyvatel Krymu s vyšším počtem v nitrozemí s jejich počátečním centrem v Bachčisaraji.Všichni nemají ukrajinské občanství a volí si vlastní zastupitelský odbor.Dnes je 60% obyvatel Rusové.V zemi s výjímkou občasných výstřelků panuje klid.Ale vnitřní nejistoty však souvisejí s Rusy a Ukrajinci.Rusové se cití být poškozování po rozpadu Sovětského svazu.Potíže s místními Tatary,jejichž materiální nároky zneklidňují všechny.V politice poslanci usilují o rozšíření autonomie,větší pravomoci v ekonomice,ale chtějí prosadit zavedení moskevského času.V únoru 2006 se rozhodli že budou žádat o potvrzení aby byla ruština druhým státním jazykem Krymu.V roce 2006 se ještě stalo že Krym je označující jako teritorium bez NATO.

Předpokládaný vývoj

Teď je v zemích klid ale stále jsou obavy.Z neznámé otázky ohledně situace spojené s vypršením dohody o ruské vojenské přítomnosti.

Literatura

Autor: Kristýna Ševčíková, 2.D, 2013