Ohniska světových konfliktů

Informace o projektu

Projekt zpracovala skupina studentů třídy 2.C Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor rámci výuky informatiky v roce 2011.

Návrh základní struktury webu, jeho stylování a interaktivní mapu vytvořil Lukáš Batůněk. Ostatní studenti zpracovali po jednom ohnisku světových konfliktů.

Původní projekt 2.C z roku 2011 doplnili o popis dalších ohnisek studenti 2.D v roce 2013, přičemž zároveň aktualizovali informace o původně popsaných ohniscích.

Případné připomínky a náměty k projektu buď zasílejte e-mailem, nebo je předejte přímo studentovi, který příslušnou část zpracoval.

Richard Černý