Ohniska světových konfliktů

Korea

Navždy rozdělená?

Lokalita

Korejský poloostrov

Kontinent: Asie
Zasažené území: Korea
Doba vzniku konfliktu: 50. léta 19. století
Důvod konfliktu: Rozdělení země.
Odhad počtu obětí: 6,5 miliónu
Současný stav: Mezi korejskými státy válka oficiálně ještě neskončila.
mapa území
obr

Časová osa konfliktu

1945 - rozdělení Koree
25. 6. 1950 - začátek Korejské války
27. 7. 1953 - uzavřeno příměří
27. května 2009 - KLDR o se příměřím již necítí vázána.
23. listopadu 2010 - KLDR zaútočila na jihokorejský ostrov Jon-pchjong.

Vznik konfliktu

Konflikt byl primárně důsledkem politického rozdělení Koreje podle dohody vítězných Spojenců v závěru tichomořské fáze Druhé světové války. Od roku 1910 do konce druhé světové války byl korejský poloostrov okupován Japonským císařstvím. Po porážce Japonska v druhé světové válce roku 1945 byl poloostrov pod americkým dohledem rozdělen podle 38. rovnoběžky na jižní část okupovanou Američany a severní část okupovanou Sověty. V důsledku selhání svobodných voleb v obou částech poloostrova v roce 1948 se vzájemné odcizení obou částí poloostrova prohloubilo. Na severu byl ustanoven komunistický režim vedený Kim Ir-senem zatímco na jihu byl ustanoven formálně demokratický režim. Napětí mezi oběma vládami se stupňovalo i přes pokračující rozhovory o znovusjednocení. Incidenty na společné hranici se stupňovaly. 25. června 1950 situace eskalovala v otevřený konflikt, když severokorejské jednotky vpadly do Jižní Koreje. V roce 1950 Sovětský svaz bojkotoval zasedání Rady bezpečnosti OSN na protest proti zastoupení Kuomintangu - vlády Čínské republiky na Tchaj-wanu v této instituci. Absence Sovětského svazu v Radě bezpečnosti umožnila Spojeným státům prosadit rezoluci Rady bezpečnosti schvalující vojenskou intervenci v Koreji. Korejská válka byl válečný konflikt, který probíhal na od 25. června 1950 do 27. července 1953 mezi Jižní Koreou podporovanou OSN a Korejskou lidově demokratickou republikou podporovanou Čínskou lidovou republikou. Korejská válka byla dalším projevem studené války. Na konci druhé světové války byl korejský poloostrov okupován dvěmi nejvýznamnějšími světovými mocnostmi, a to Sovětským svazem a USA. Hranicí byla 38. rovnoběžka. Sovětský svaz okupoval oblast jemu bližší, tedy severní Koreu (dodnes komunistická - KLDR). USA okupovaly Jižní Koreu (dnes demokratická; 1988 OH v hl. městě Soulu). Toto rozdělení vedlo ke vzniku Korejské lidově demokratické republiky v severní části (v čele s Kim Ir-Senem) a Korejské republiky v jižní části (s autoritativním prezidentem Li Syn-Manem.) V roce 1948 vojenské jednotky z Korejského poloostrova odsunul SSSR, o rok později USA. Již v červnu roku 1950 překročila vojska KLDR (se souhlasem SSSR) hranice (38 rovnoběžku) a rychle obsadila skoro celou Jižní Koreu. Severní Korea se domnívala, že se obyvatelé jihu připojí k nim a vytvoří na celém korejském poloostrově komunistickou republiku.

Korejská válka (1950 – 1953)

obrazek

Korejská válka byl válečný konflikt, který probíhal na od 25. června 1950 do 27. července 1953 mezi Jižní Koreou podporovanou OSN a Korejskou lidově demokratickou republikou podporovanou Čínskou lidovou republikou. Byla primárně důsledkem politického rozdělení Koreje podle dohody vítězných Spojenců v závěru tichomořské fáze Druhé světové války. V důsledku selhání svobodných voleb v obou částech poloostrova v roce 1948 se vzájemné odcizení obou částí poloostrova prohloubilo. Na severu byl ustanoven komunistický režim vedený Kim Ir-senem zatímco na jihu byl ustanoven formálně demokratický režim. Napětí mezi oběma vládami se stupňovalo i přes pokračující rozhovory o znovusjednocení. Incidenty na společné hranici se stupňovaly. Spojené státy americké vyslaly na korejský poloostrov 302 483 vojáků, kteří, spolu s jednotkami dalších dvaceti států, pomohli jihokorejským jednotkám invazi odrazit. Sovětský svaz po celou válku výrazně materiálně podporoval armády Čínské lidové republiky a Severní Koreje.

Dosavadní vývoj

obrázek Situaci na Korejském poloostrově můžeme bez nadsázky označit za nejdéle zamrzlý konflikt v poválečné historii lidstva.Oproti situaci v Evropě, kde se po dosazení komunistických vlád v zemích spadajících do sovětské sféry vlivu rozložení sil obou bloků konsolidovalo, vývoj na Korejském poloostrově po vzniku dvou korejských států očekávané zklidnění nepřinesl. Naopak.Během dvou let vyústil v první „horký střet“ studené války a stal se testem pro obě nastupující supervelmoci.

Současný stav

město everní Koreje v souvislosti s jejím novým vládcem Kim Čong-unem, když jej před třemi lety poprvé představil vlastnímu lidu a i světu jeho otec, "milovaný vůdce" Kim Čong-il. Oficiálně se moci ujal koncem roku 2011 a jeho dosavadní působení v nejvyšší funkci země veškeré obavy potvrzuje. Generál, kterému je maximálně 30 let, neprošel žádným vojenským výcvikem a v armádě nestrávil ani den, vládne neomezeně bez zkušeností, zpětných vazeb i jakékoli kontroly. Minulý týden se Kim Čong-un postaral o další rozruch. Nechal uvést do stavu nejvyšší pohotovosti jednotky disponující strategickými raketami dlouhého doletu a dalekonosnými děly. Jejich cílem jsou vojenské základny Spojených států na Guamu, Havaji, a dokonce i na americké pevnině.

Předpokládaný vývoj

tank Jako nejdůležitější události roku 2012 lze označit parlamentí volby (11.4. 2012) a prezidentské volby (prosinec 2012). V ekonomické oblasti je možno zdůraznit vstup v platnopst dohody o volném obchodu mezi KR a USA (15.3.2012). Dalšímu rozvoji vzájemné obchodní spolupráce mezi KR a EU resp. jejími členskými státy přispěje i FTA mezi KR a EU. Dohoda by měla otevřít cestu obchodní výměně a to jak u zboží, služeb nebo v investiční činnosti.

Literatura

Autor: Anna Stoklasová, 2.C, 2011
Aktualizace: Michaela Baborová, 2.D, 2013