Ohniska světových konfliktů

Somálsko

Somálsko opět v ohni

Lokalita

Severovýchodní Afrika

Kontinent: Afrika
Zasažené území: Somálsko
Doba vzniku konfliktu: 1991
Důvod konfliktu: Vojenský převrat
Odhad počtu obětí: Přesná čísla nelze určit. Vraždění je každodenní záležitostí.
Současný stav: Sever "stabilní" / Jih anarchie
Somálsko - Mapa

Časová osa konfliktu

1961 - nezávislost
1969 - nástup Maxameda Siyaada Barreho
1991 - svržení Maxameda Siyaada Barreho, začátek občanské války
1993 - 1995 - mise OSN
2006 - růst moci Svazu islámských soudů, obsazení Mogadishe Svazem islámských soudů
2009 - platí právo šaría
2012 - zničení teroristické skupiny al-Šabáb

Vznik konfliktu

vrtulník Po svržení režimu Maxameda Siyaada Barreho v roce 1991. Vypukla v zemi občanská válka, velitelé vítězné opozice začali válčit mezi sobou. Tyto války o moc dovedli zemi na pokraj zhroucení a naprosté anarchie. Na pokusu o kontrolování stavu země ztroskotala i OSN (kolem 37 tis. vojáků). Její mise 1992-1995 byla ukončena z důvodů naprosté beznaděje na úspěch a kvůli nemalým ztrátám. Klanoví vůdci se opět chopili moci, začali bohatnout pašováním a přátelením se s al-Kajdou, ale bída obyčejných lidí rostla stále více a více. Později se moci snažil chytit radikální, islamistický Svaz islámských soudů a po bojích ovládli v červnu 2006 hlavní město. Byl uzavřen mír, ktarý byl samozřejmě hned porušen. Proto do země začali proudit vojenské síly Etiopie, aby pomohli udržet alespoň ňejakou vládu.

Dosavadní vývoj

Situace v zemi stagnuje na mrtvém bodě. Svět se v Somálsku angažuje jen kvůli strachu z rostoucího vlivu islamistických teroristů. Zavedením islámského práva šaría se snaží obnovit stabilita v zemi. Somálsko bylo, je a troufnu si říci, že i dlouho bude jedním z nejméně fungujících a nejchudších států světa. V jižní části stále panuje anarchie a napomáhají tomu i radikální islamisté (al-Kajda). Jižní část se snaží ,,ukočírovat": Etiopie, africké mírové síly a USA. Naproti tomu severní části Puntsko a Somaliland prosazují alespoň základní demokratické prvky (volby, politické strany) a klid zbraní. Ten je sice přerušován trvajícími spory o hraniční uzemí těchto částí (mezinárodně neuznávaných, avšak jedinných, které v Somálsku fungují.), ale i tak je to od zbytku Somálska veliký pokrok.

Současný stav

mapka Současným prezidentem Somálska je Hasan Šejch Mahmud, kterému se v prosinci roku 2012 podařilo zničit nacionalistické seskupení Al-šabáb, které vzniklo v roce 2004. Toto teroristické seskupeníje dnes jendím z nejznámějších skupin, které má styky s al-Káidou. Mohammed Abdí Hassan, jeden z vůbců pirátských hnutí, nedávno oznámil, že se svou činností skončil. Přestože OSN, Evropská unie, USA i Čína se snaží dnes Somálské vládě pomoci zesílt svou moc a postavení, současný stav Somálska je ve stále se zhoršujícím stavu.

Somálsko - země zbraní a pirátství

Především jih Somálska je na naprostém dně. Prostí lidé nemají vůbec nic. Jídlo a pití je nadstandard. Jediné čeho je v zemi nadbytek jsou zbraně. Ale nejen pevnina Somálska je nebezpečná. Somálci se snaží získat peníze na živobytí jakýmkoli způsobem. Také proto se v Somálsku rozmohlo pirátství. Přepadání lodí jiných zemí a poté žádaní výkupného, je častým úkazem indického oceánu. Kvůli stále se zvyšujícímu počtu přepadených lodí se OSN rozhodla do těchto prostorů nasadit sedm svých lodí, které se snaží udržet pořádek. Tyto snahy však nejsou příliš úspěšné.

Předpokládaný vývoj

somalci O dalším vývoji lze jen spekulovat. Somálasko je na naprsotém dně. Tamní vládě se nedaří udržet pořádek. Pirátství a lupičství jsou na denním pořádku. Možné východisko z této otřesné situace je jedinné. Skončit s korupcí a protiprávní politikou.

Literatura

Autor: Šimon Vopravil, 2.C, 2011

Aktualizovala: Štěpánka Vavříková, 2.D, 2013