Ohniska světových konfliktů

Izraelsko-palestinský konflikt

Nenávist bez konce?

Lokalita

Kontinent: Jihozápadní Asie
Zasažené území: Izrael, Pásmo Gazy, Západní břeh Jordánu
Doba vzniku konfliktu: konec 19. století
Důvod konfliktu: spor o území, náboženský konflikt
Odhad počtu obětí: několik tisíc
Současný stav: občasné útoky
Mapa území

Časová osa konfliktu

rok 1948 - vznik konfliktu
rok 1959 - založení teroristické organizace Fatah
rok 1965 - založení Organizace pro osvobození Palestiny
5. 6. - 10. 6. 1967 - Šestidenní válka
rok 1987 - založení palestinské islamistické politické strany Hamás
rok 2005 - podepsáno příměří a ukončeny boje
rok 2008 - zahájení nových útoků na Izrael
rok 2012 - rozpoutání nového konfliktu mezi Izraelem a organizací Hamás, OSN uznalo Palestinu jako nečlenský pozorovatelský stát
po osmi dnech uzavřeno vratké příměří

Vznik konfliktu

Prvopočátky konfliktu se datují ke konci 19. století, kdy docházelo k prvnímu židovskému osidlování Země izraelské neboli Palestiny. To vedlo k arabským nepokojům. Po první světové válce se rozpadla Osmanská říše a z území současného Izraele, Palestiny a Jordánska byl vytvořen protektorát Britský mandát Palestina pod správou Spojeného království. Arabům i Židům bylo umožněno se částečně podílet na Mandátu. Britové však zavedli kvóty pro židovské imigranty, které vyvrcholily přijetím tzv. Bílé knihy. To vyvolalo odpor a vedlo k útokům podzemních židovských organizací na britské cíle. Britové už si se vzniklou situací nevěděli rady a tak ji dali k vyřešení OSN. Ta vytvořila speciální komisi, která připravila plán na rozdělení Palestiny. Židé, pro ně zhlediska území, nevýdodný plán přijali, zatímco zástupci arabských států, zvaných Liga arabských států, odmítli. Izrael na základě plánu OSN vyhlásil dne 14. května roku 1948 svou nezávislost. Druhý den armády pěti arabských států záhájily ůtok na nově vzniklý stát. Rozpoutaly tak více než rok trvající Válku za nezávislost. Poté bylo vyhlášeno příměří a dočasné hranice, tzv. Zelená linie.

Dosavadní vývoj

Voják Egypt převzal kontrolu nad Pásmem Gazy. Arabské země zatím využívali uprchlíky ve svých zemích jako politický trumf a vzbuzovaly v nich nenávist vůči Izraeli. Z území ovládaných Egyptem a Jordánskem vyráželi do Izraele útočníci, tzv. fedajíni. V roce 1959 byla založena teroristická organizace Fatah a v roce 1965 Organizace pro osvobození Palestiny, kladoucí si za cíl "dosáhnout zničení Izraele" a propagující, že "ozbrojené povstání je jediný způsob jak osvobodit vlast". Toto přetrvává až do 90. let. V tomto období také vzniká oslovení Palestinci, za účelem sjednocení palestinských teroristických organizací a prohlubování nenávisti vůči Izraeli. Násilí a nepokoje se přesunují také na Západní břeh Jordánu. Roku 1987 vznikla palestinská islamistická politická strana Hamás, také podnikající útoky proti Izraeli.

V průběhu konfliktu proběhla také tzv. Šestidenní válka mezi Izraelem a koalicí Egypta, Sýrie a Jordánska. Začala 5. června 1967 útokem izraelského letectva proti egyptským leteckým základnám. Skončila 10. června, kdy Izrael ukončil boje. Výsledek byl pro arabskou koalici zdrcující. Egypt přišel o území Gazy a Sinaje, Jordánsko o Východní Jeruzalém a Západní břeh Jordánu, Sýrie o Golanské výšiny. Válka tedy měla a dodnes má velký vliv na vývoj konfliktu.Ač bylo roku 2005 podepsáno příměří a ukončeny boje, rivalita mezi státy stále pokračovala a v roce 2008 zahájil Hamás znovu odstřelování Izraele, ten napadení opětoval pozemní invazí a leteckými útoky. Dnes stále probíhají občasné útoky, při kterých zbytečně umírají další lidé, vojáci i civilisté.

Současný stav

V poslední době,přesněji v roce 2012 se odehrálo v Izraelsko-arabském kofliktu poměrně dost zásadních událostí.14.listopadu byl izraelským letectvem zneškodněn velitel ozbrojených sil Hamásu Ahmad Džabárí.Odplatou začal Hamás ostřelovat raketami Izrael.Izrael podnikl letecké útoky v pásmu Gazy a mobilizoval armádu pro případný konflikt.Po osmi dnech bylo uzavřeno dosavadní vratké příměří.Izrael veřejně podpořili ostatní státy,mezi nimi i ČR,s tím,že má na obranu právo.Ke konci roku byla Palestina uznána OSN jako nečlenský pozorovatelský stát.Proti tomuto uznání se vyslovilo 9 států,mezi nimi i ČR.Jak už napovídá nadpis, panuje mezi Araby a Izraelci nekonečná nenávist. Problém je hlavně v radikálních Arabech, kteří stále bojují za "svá" území. Izrael se většinou jen brání a opětuje útoky. Pokud se něco nezmění na straně Palestinců, nebude mít tento konflikt konec.

Předpokládaný vývoj

Ačkoliv v současné době vládne v Izraelsko-Palestinském konfliktu příměří,je to stav velmi nejistý.Vyhlídky na trvalé příměří jsou mizivé i do budoucna,protože k menším potyčkám,případně ostřelování raketami dochází s přestávkami neustále.Bylo by nutné podniknout kroky z obou stran,které by vedli k nějakým účinným jednáním

Spor

Literatura

Autor: Pavlína Kazdová, 2.C, 2011
Aktualizace: Jonáš Eichinger, 2.D, 2013