logo

Čerchov

Český les

geomorfologické začlenění provincie Česká vysočina
subprovincie Šumavská subprovincie
oblast Českoleská oblast
celek Český les
rozloha celku 789 km²
kraj Plzeňský
okres Domažlice
nejbližší obec Capartice
čtverec mapy KČT 63 Chodsko, C-1
souřadnice WGS84 (GPS) 49°22'58" N, 12°47'06" E
nadmořská výška vrcholu 1042 m
jpg

Informace o vrcholu

Čerchov je nejvyšší hora Českého lesa. Do roku 1990 byl přístup na čerchov nemožný, protože na vrcholu byly tajné vojenské objekty. Během války používala objekty německá armáda jako pozorovatelnu. V současné době je přístup snadný z rozcetí Pod Čerchovem. Od rozcestí vede zelená značka vzhůru k jihu do Kurzova věž sedla mezi Čerchovem a Skalkou. Na vrchol Čerchova vede od České studánky Hanova stezka. Na Čerchově převažují smrky, z jehličnatých stromů je to dále borovice, jedle a modřín. Z listnatých dřevin převládá buk, další listnáče jsou bříza, olše, javor a dub. Roste zde mnoho vzácných rostlin, například: česnek medvědí, rostnatka okrouhlolistá, ojediněle i horské rostliny jako plavuň palčivá. Na březích potoků se vyskytuje ďáblík bahenní, oměj pestrý. Mezi zdejší faunu patří jelen evropský, daněk evropský, srnec, prase divoké, zajíc, králík obecný, kuna lesní. Z dravců je to pak káně lesní a poštolka obecná.Z hornin se tu zde nachází břidličnatá rula. Kurzova rozhledna je kamenná turistická vyhlídková věž na vrcholu hory Čerchov. V roce 1938 byla rozhledna zkonfiskována nedříve německou armádou,která jí využívala jako strážní věž. Po válce byla rozhledna vrácena původnímu účelu, ale 1. 4. 1950 zde bylo zřízeno výcvikové středisko SNB a v dalším období rozhledna sloužila armádě. Rozhledna je vysoká 24 metrů. Kamenná rozhledna je z roku 1905.

Zelená chýše stojí na rozcestí mezi cestami na Čerchov a Českou studánku. Čerchov je vyhledávaným místem lyžařů z Čech i ze sousedního Bavorska. Rozhledna je v červenci a srpnu otevřena denně, v květnu, červnu a září jen o víkendech. Po vyšlapání 129 schodů se ocitáme ve výšce 16,4 metrů. Výhled určitě stojí za tu námahu. Z rozhledny je vidět Haltravu, na severu lze dohlédnout až do Plzně, na východě pak na Koráb, Šumavu s Ostrým až k posledním vrcholkům před Dunajem.

Informace o geomorfologickém celku

jpg

Výrazný masív Čerchova 1042 metrů s dálky viditelnou věží tvoří dominantu Českého lesa. Samotný vrcholek je tvořen smíšeným porostem, v okolí na hřebenu vystupují skalky prahorní ruly. Na vrcholku se nachází několik staveb původně vojenského charakteru. Na území Českého lesa byla v roce 2005 zřízena CHKO Český les, dále je zde několik menších chráněných území. Lesní porosty zaujímající většinu plochy jsou tvořeny převážně smrkovými monokulturami, původní jedlobučiny se dochovaly pouze výjimečně. Pro Český les jsou typické ploché hřbety a široká mělká údolí s občasně vystupujícími suky a strukturními hřbety s tvary zvětrávání a odnosu.

Český les je tvořen převážně rulami, méně se vyskytují granity. Východní svahy jsou z důvodu výskytu zlomových linií příkřejší. Český les je masív dlouhý 80 km, který tvoří přírodní hranice mezi Německem a Českou republikou. Je to poměrně zalidněná oblast, kde najdeme zdroje surovin, hlavně dřeva. Český les vznikl už v pravěku, díky hercinskému vrásnění, které zde vytvořilo kopce. Patří mezi nejstarší pohoří v Evropě. Do Českého lesa patří také Čerchovský les, který přibližně zabírá jednu třetinu celého území. Čerchovský les se převážně skládá se smrků. Český les zasahuje do jihozápadních Čech i do Německa a to do východního Bavorska. Dříve zde střežili hranice Chodové. Dodnes je Čerchov symbolem Chodska. Až do 2. světové války zůstalo území české.

V základech Národního divadla je kámen z nejvyššího vrcholku Českého lesa. Náhon Teplé Bystřice po více než čtyři staletí přivádí do Domažlic vodu ze svahu Čerchova. Nedosahuje takových věhlasů jako jiné kanály na Šumavě, ale i dnes dokazuje um tehdejších stavitelů. Technickou zvláštností tohoto kanálu, který měří 16 km, je převod vod přes rozvodí z Černého do Baltského moře.

Přístupové trasy k vrcholu

  1. vojenská věž Capartice - rozcestí Pod Čerchovem 3 km - Horizontálka: ČTZ 3,5 km
  2. Česká kubice - Horizontálka: ČTZ 6,5 km
  3. Horizontálka - Čerchov: MTZ 1,5 km
  4. Pec pod Čerchovem - Horizontálka - Čerchov 1042 m: MTZ 5 km

Další zajímavé vrcholy

Jiné zajímavosti v okolí

jpg

Zdroje informací

Autor: Tereza Metelcová, 2. B