logo

Libín

Šumavské podhůří

Geomorfologické začlenění provincie Česká vysočina
subprovincie Šumavská subprovincie
oblast Šumavská hornatina
celek Šumavské podhůří
rozloha celku 2407 km²
kraj Jihočeský
okres Prachatice
nejbližší obec 4 km od Prachatic
čtverec mapy KČT 70 Pošumaví-prachaticko, D-2
souřadnice WGS84 (GPS) 48°58'44,15" N, 14°0'42,35" E
nadmořská výška vrcholu 1096 m
Vrchol Libinu

Informace o vrcholu

Rozhledna Libín je mírně klenutý, z dálky dobře viditelný vrchol v Šumavském podhůří. Nachází se cca 4 km od Prachatic. Na vrcholu stojí už od roku 1883 27 metrů vysoká kamenná rozhledna, horská chata a telekomunikační věž. Z rozhledny je vidět celé město Prachatice, část Šumavy, Novohradských hor a Českobudějovické pánve. Dále také jaderná elektrárna Temelín a Písecko na severu. Při dobré viditelnosti je dokonce možné dohlédnout až na rakouské Alpy.

Severní svahy až po vrchol jsou součástí PR Libín, chránící přirozený horský suťový les s smrkem a bukem. Ostatní jsou zalesněny převážně druhotnou smrčinou se zbytky původních lesů. Průměrná roční teplota zde je 4,4°C a roční srážky pouhých 683 mm. Na vrcholu jsou dva geodetické body.

Přístup jednoduchý, až na vrchol vede asfaltka, což umožňuje příjezd autem až na vrchol. Pěšky lze Libín navštívit z osady Libínské Sedlo, odkud vede modrá značka.

Informace o geomorfologickém celku

Šumavské podhůří je členitý geomorfologický celek na severovýchodě Šumavské hornatiny. Na západě a na jihu sousedí s Šumavou, na severu se Švihovskou vrchovinou a Blatenskou pahorkatinou, na východě s Českobudějovicku pánví a Novohradským podhůřím. Rozprostírá se na ploše 2407 km² v nadmořské výšce 634 m. Jeho nejvyšším vrcholem je Libín - 1066m. Hlavní hřbety Šumavského podhůří jsou kolmo k tokům odvodňujících řek (Otava, Volyňka, Blanice a Vltava). Na jihovýchodě je tvořena širokými a oblými strukturními hřbety směru severozápad - jihovýchod.

Jako celek není Šumavské podhůří chráněno, zasahuje sem však CHKO Šumava. Mimoto sem patří i několik maloplošných chráněných území. Šumavské podhůří má charakter členité vrchoviny vrásno-zlomového původu. Pohoří je tořeno převážně z hornin ruly, pararuly, svory a granulity.

Přístupové trasy k vrcholu

  1. Prachatice - Libín: ČTZ: 4 km
  2. Volary - Křišťanovice - Libínské sedlo - Libín: MTZ: 16 km
  3. Lhenice - Chroboly - Libín: ČTZ + MTZ: 17 km
  4. Volary - Zbytiny - Libínské sedlo - Libín: ČTZ + ZTZ + MTZ: 17 km

Další zajímavé vrcholy

Vrchol Kletě

Jiné zajímavosti v okolí

Zdroje informací

Autor: Veronika Mrkvicová, 2. D