logo

Lesný

Slavkovský les

geomorfologické začlenění provincie Česká vysočina
subprovincie Krušnohorská subprovincie
oblast Karlovarská vrchovina
celek Slavkovský les
rozloha celku 559 km²
kraj Karlovarský kraj
okres Cheb
nejbližší obec 3 km severně od Lázní Kynžvart
čtverec mapy KČT 2 Slavkovský les a Mariánské lázně, B-3
souřadnice WGS84 (GPS) 50°2'6.86" N, 12°36'57.24" E
nadmořská výška vrcholu 983 m
jpg

Informace o vrcholu

jpg Původní název byl Špičák (Spitzberg), v 19.století se objevuje název Judenhau (Židovská paseka), současný český název Lesný dostal v roce 1946.

Slavkovský les byl do roku 1953 vojenským prostorem, vrchol Lesného sloužil armádě až do počátku 90. let. Na vrcholu stávala dřevěná vojenská pozorovatelna, koncem 80. let byla zbořena.

Po vichřici v roce 1983 byl poničen lesní porost na jižní a východní straně, vznikl výhled na Krušné hory, Šumavu a Český les. Paseka byla později zalesněna, v současnostu jsou velmi omezené výhledy mezi stromy.

Na vrcholu najdeme schránku s vrocholovou knihou. Vrchol Lesného patří k nejchladnějším a nejvlhčím místům celého Slavkovského lesa s průměrným úhrnem srážek nad 900 mm a teplotou kolem 5 °C.

Informace o geomorfologickém celku

Oblast je tvořena třemi morfologicky výraznými celky: Karlovarským masivem na severu a severovýchodě, Slavkovským lesem (centrální část) a Tepelskou vrchovinou (část východní a jihovýchodní). v severovýchodním cípu sem zasahují okrajové části Doupovských hor (Šemnice). Oblast Slavkovského lesa je tvořena převážně žulovými horninami. Zhruba jde o dva typy granitoidů: jednak starší žuly tzv. horského typu, druhý typ je mladší tzv. krušnohorský typ.

Slavkovský les je nevysoké, silně zarovnané pohoří, vybíhající k západu klínovitě do úhlu, sevřeného jihozápadní. částí Krušných hor, Smrčinami a Českým lesem. Na severu, západě a na jihu je morfologicky dobře charakterizované a osamostatněné, na východě je hranice neurčitá. Na severu je hranicí údolí Ohře, respektive pokleslý terén Sokolovské pánve, proti němuž je blok pohoří ohraničen zlomovými liniemi.

V oblasti je více význačných mineralogických výskytů. Nejznámější jsou greisenové pně v okolí Horního Slavkova a Krásna s bohatou mineralizací: hlavní minerály jsou kassiterit, wolframit, molybdenit, Lislídy, topaz, apatit, fluorit, stannin, zvláštností je karfolit a množství vzácných oxydačních minerálů. Slavkov byl znám i výskytem stříbrných rud (Argentin, ryzí Ag aj.).

jpg

Na území Slavskovského lesa byla 3. května 1974 vyhlášena chráněná krajinná oblast Slavkovský les, která je z botanického hlediska velice zajímavým a pestrým územím. Kromě charakteristických skalních společenstev a rozsáhlého komplexu rašelinišť se zde vyskytuje velké množství různých typů pramenišť, lučních porostů a pastvin či křovin. Můžeme zde najít také dobře zachovalá společenstva vřesovišť, vodní a bažinné vegetace a v neposlední řadě také společenstva původních lesů.

Slavkovský les hostí v zachovalých biotopech řadu vzácných druhů živočichů. V tichých zákoutích se ještě vzácně objevují poslední exempláře z někdejší bohaté populace tetřeva hlušce, pravidelně zde hnízdí čáp černý, kulíšek obecný, jestřáb lesní a datel černý. Vzácně lze potkat vodouše kropenatého. Pověstná z trofejního hlediska je zdejší populace jelena evropského, rozšířil se zde i jelen sika. V posledních letech se objevil a snad již natrvalo osídlil zdejší lesy rys ostrovid.

Přístupové trasy k vrcholu

 1. Je potřeba se dostat na Vysoké sedlo (905 m)
  • autem po silnici z Lázní Kynžvart až na sedlo
  • žlutá TZT z Lázní Kynžvart - 2,5 km, z žst. 4,5 km
  • autem Kladská, dále zelená Hvězda - 1,5 km + žlutá Vysoké sedlo 5 km, celkem 6,5 km
  • z Mariánských lázní - 9 km
 2. na Vysoké sedlo za silnicí Kynžvart
  • Lazy po neznačené lesní cestě cca 200 m, za mýtinou na rozcestní vpravo, prudce do kopce a mezi zarůstajícími pasekami na vrchol
  • ze sedla cca 1,5 km

Další zajímavé vrcholy

Jiné zajímavosti v okolí

Zdroje informací

Autor: Karolína Šťastná, 2.D