logo

Hradiště

Doupovské hory

geomorfologické začlenění provincie Česká vysočina
subprovincie Krušnohorská subprovincie
oblast Podkrušnohorská
celek Doupovské hory
rozloha 607 km²
kraj Karlovarský kraj
okres Karlovy vary
nejbližší obec Ostrov
čtverec mapy KČT 4 Krušné hory - Karlovarsko, F-3
souřadnice WGS84 (GPS) 5O°13′4,22" N, 13°7′35,419" E
nadmořská výška vrcholu 934 m
Hradiste vrchol Hradiště

Informace o vrcholu

Vrchol Hradiště je nejvyšším bodem kráteru bývalého stratovulkánu - jediného na území ČR - nazývaného nyní Doupovskými horami.

Informace o geomorfologickém celku

ujezd

Téměř celou plochu Doupovských hor zabírá největší vojenský újezd v České republice – Hradiště (33 161 ha), jenž své jméno získal podle nejvyššího vrcholu těchto hor. Nezaměnitelný charakter krajiny, ve které údolí přecházejí do vysokých kopců a velké pláně pokrývá křovinná lesostep střídající se s lesním porostem, vtiskly horotvorné procesy již v třetihorách. Doupovské hory jsou totiž kráterem obrovské sopky – stratovulkánu o průměru 30 kilometrů. Na první pohled pustá krajina ale skrývá mnohá přírodní bohatství, pramenní zde minerální vody, je zde světově významné naleziště hyalitů (skelný opál) a díky více než padesátileté existenci vojenského prostoru se zde setkáte i se vzácnou faunou a flórou. I proto se tato oblast právem řadí mezi 11 nejcennějších a ekologicky nejhodnotnějších území střední Evropy.

Nejvyšším vrcholem Doupovských hor je Hradiště (934 m), ale je nedostupné, neboť leží na území vojenského újezdu. Nejvyšším dostupným vrcholem je tudíž Bučina, zdánlivě nevysoká, relativní výška nad údolím Ohře je ale 230 m. Na vrcholu je 11 metrů vysoká kamanná rozhledna z roku 1880. Od roku 1953 byl vrch součástí vojenského újezdu, do roku 1960 sloužila rozhledna jako vojenská pozorovatelna. Vstup volný, otevřena celoročně. Výhled do údolí Ohře a na část Krušných hor.

Přístupové trasy k vrcholu

Neexistují, vrchol se nachází ve vojenském újezdu, volný výstup na něj tudíž není povolen.

Další zajímavé vrcholy

Jiné zajímavosti v okolí

Zdroje informací

Autor: Jan Zeman, 2. D