logo

Smrk

Rychlebské hory

geomorfologické začlenění provincie Česká vysočina
subprovincie Krkonošsko-jesenická subprovincie
oblast Jesenická oblast
celek Rychlebské hory
rozloha celku 276 km²
kraj Olomoucký
okres Hranice Jeseníku a Šumperku
nejbližší obec 3 km severně od Petříkova
čtverec mapy KČT 54 Rychlebské hory a lázně Jeseník, C-3
souřadnice WGS84 (GPS) 50°13'43.13" N, 17°2'1.15" E
nadmořská výška 1125 m
jpg

Informace o vrcholu

jpg Rulový a křemencový suk s plochým vrcholem, zbytek zarovnaného povrchu. Na vrcholu podmáčená smrčina a malé rašeliniště Malení s glaciární květenou. 0,5 km severozápadním směrem čtz u rozcestí Smrk - Hraničník historické trojmezí Slezska, Moravy a Kladska. Nejbližší přístup je z Petříkova po mtz a čtz (4,5 km).

Informace o geomorfologickém celku

Pro region Rychlebských hor je charakteristická velká složitost geologické stavby s pestrým zastoupením hornin, a to jak vyvřelých, usazených, tak i přeměněných. Nejvýrazněji se do geologické historie oblasti zapsala horotvorná etapa variská, která trvala asi 70 milionů let od svrchního devonu do spodního permu. Pochází z ní do značné míry dnešní geologická stavba pohoří, proběhla v ní metamorfóza a vrásnění a vznikla většina vyvřelých hornin. V období devonu probíhala v oblasti kromě mořské sedimentace také sopečná činnost. Na konci karbonu utuhly v zemské kůře žuly a jim příbuzné horniny, které na začátku permu před 310-250 mil. lety přispěly k prohřátí okolních hornin a jejich následné metamorfóze. Souvisle vystupují tyto žuly a jim podobné horniny v oblasti žulovské pahorkatiny, kde tvoří žulovský pluton rozkládající se na ploše asi 150 km². Kromě žuly, která převládá, vyskytují se zde i granodiority, diority a tonality. Všechny tyto horniny se v kamenické praxi označují jako slezská žula - světlá a tmavá. V žule jsou na více místech “utopeny” větší či menší kry starších hornin, ruly a mramoru. Na styku mramoru se žhavým žulovým magmatem se vytvořily svérázné kontaktní jevy - horniny s granátem, epidotem, wollastonitem atd., vyhledávané sběrateli nerostů. V mladších prvohorách a téměř po celé druhohory byla oblast souší a probíhalo zde intenzivní usazování sedimentů. V mladších třetihorách dochází již k nesouvislým záplavám, které přinášejí usazeniny ve formě jílů, písků a štěrků. Nejvýznamnější jsou miocení usazeniny na Javornicku, v okolí Bernartic a Uhelné, kde kromě žáruvzdorných jílů tvořily i dnes vytěženou lignitovou sloj. Nejdůležitější geologickou událostí čtvrtohor bylo pevninské zalednění. Ledovec s centrem ve Skandinávii zasáhl asi před 300-250 000 lety až na Jesenicko a pokryl předpolí Rychlebských hor až do nadmořských výšek 400-540 m. Zanechal zde po sobě až 50 m mocné uloženiny, štěrkopísky z tavných vod a morény, tj. souvkové hlíny. V souvcích najdeme zvláště v okolí Javorníku, Vidnavy, Supíkovic a Písečné velmi pestré společenstvo hornin. Je mezi nimi mnoho skandinávsko-baltských žul, porfyrů, porfyritů, nejčastěji růžové, červeně až červenohnědě zbarvených, charakteristické jsou také šedé a černé pazourky s původem v oblasti Baltského moře.

Přístupové trasy k vrcholu

  1. Rmazová - Klin - Smrk: místní trasa červená: 5 km
  2. Ostružná - Císařská lovecká bouda - Smrk: ZTZ + ČTZ: 8,5 km
  3. Žulová - Nýznerovské vodopády - Smrk: MTZ + ZTZ + ČTZ: 13 km
  4. Lipová - Jeskyně - Lví hora - Smrk: ŽTZ + ČTZ: 11,5 km
  5. Horní Lipová - Tři studánky - Smrk: MTZ + ŽTZ + ČTZ: 7 km
  6. Petříkov - Smrk: MTZ + ČTZ: 4,5 km

Další zajímavé vrcholy

Jiné zajímavosti v okolí

Zdroje informací

Autor: Jana Kuchařová, 2. D