logo

O webovém projektu

Projekt o nejvyšších vrcholech našich nejvyšších hoří zpracovala skupina studentů tříd 2. B a 2. D Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor rámci výuky informatiky v roce 2011.

Návrh základní struktury webu a jeho stylování vytvořil Tomáš Pěnka (2. D), interaktivní mapu vybraných geomorfologických celků s nejvyšší maximální nadmořskou výškou sestavila Šárka Jedličková (2. B). Ostatní studenti zpracovali po jednom geomorfologickém celku s hlavním důrazem na jeho nejvyšší vrchol.

Případné připomínky a náměty k projektu buď zasílejte e-mailem, nebo je předejte přímo studentovi, který příslušnou část zpracoval.

Richard Černý