logo

Malý Javorník

Javorníky

geomorfologické začlenění provincie Západní karpaty
subprovincie Vnější Západní Karpaty
oblast Slovensko-moravské Karpaty
celek Javorníky
rozloha celku 229 km²
kraj Zlínský
okres Vsetín
nejbližší obec Velké Kralovice
čtverec mapy KČT 95 Javorníky, B-5
souřadnice WGS84 (GPS) 49°18'22.54" N, 18°18'10.94" E
nadmořská výška vrcholu 1019 m
vrchol Malého Javorníku

Informace o vrcholu

Malý Javorník Malý Javorník je nejvyšší bod Javornického hřbetu. Je to úzký protáhlý hřbet ve směru JZ-SV tvořený pruhem odolnějších pískovců ve flyšových horninách. Vrcholová část je odlesněná s loukami a různými objekty, svahy jsou zalesněné převážně smrkovými porosty. Jsou zde však zachovalé i smíšené porosty buku, jedle a smrku.

Kupovitý vrchol Malý Javorník (1019 m) leží na hranicích se Slovenskem a je součástí Javornického hřbetu. Někdy bývá také nazýván slovensky Chotárna. Z vrcholu je krásný výhled do okolní krajiny. Na vrcholu je nouzový přístřešek. Na jižních svazích se nalézá přírodní rezervace Adamkov se zachovalými původními společenstvy.

Informace o geomorfologickém celku

Javorníky jsou geomorfologický celek na hranicích Moravy a Slovenska v geomorfologické oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Nejvyšší vrchol - Veľký Javorník - 1 071 m n.m. Nejvyšším bodem Javorníků ležících na Moravě je Malý Javorník (1 019 m n.m.). Částečně odlesněný členitý hřbet se větví na zalesněné rozsochy. Táhnou se od Lyského průsmyku na jihozápadě po Makovský průsmyk na severovýchodě v délce cca 30 km. Hluboké Papajské sedlo odděluje na jihu hlavní hřeben od izolovaného vrcholu Makyta (923). Na severu je součástí Javorníků skupina Lemešné (950). Geologické složení pohoří je poměrně jednotné, tvoří je flyšové série pískovců, rozlámané na jednotlivé kry.

Ve vyšších polohách Javorníků převládají horské smrčiny s občasným výskytem jedle, níže ve svazích se částečně dochovaly původní bukové a jedlobukové lesy. V lesích se vyskytují velké šelmy včetně rysa, vlka a medvěda, které ze Slovenska přecházejí i na Moravu.

Na českém území jsou Javorníky součástí CHKO Beskydy, na slovenském CHKO Kysuce. Na obou stranách hranice je také celá řada maloplošných chráněných území. Smíšený jedlobukový porost pralesovitého charakteru je chráněn v několika přírodních rezervacích - Razula, Hričovec, Veľký Javorník. K nejvýznamnějším chráněným územím na slovenské straně patří Galovské lúky - přírodní rezervace s četným výskytem orchidejí, vstavačů a dalších vzácných druhů rostlin. Na mnoha místech v severovýchodní části pohoří vyvěrají minerální prameny. Některé jsou chráněné jako přírodní památky - např. pramen Vajcovka, pramen U Vojtov, který se vyznačuje nepravidelnými úniky metanu.

Přístupové trasy k vrcholu

  1. Karolinka - Velká Stanovice - Frňovské sedlo - Malý Javorník: ŽTZ + ČTZ: 10 km
  2. U tabulí - sedlo Pindula - Čierná voda - Velký Javorník - Stratenec - Malý Javorník: ČTZ: 16 km
  3. Velké Karlovice - Príchslop - Bukovina - Malý Javorník: ZTZ + ČTZ: 9 km

Velký Javorník

Velký Javorník

Velký Javorník (1071 m) je nejvyšší horou pohoří Javorníky. Nachází se nadaleko hranic již na území Slovenska. Až na malou výjimku obklopují Velký Javorník ze všech stran lesy. Na vrcholu na pískovcovém podkladě rostou převážně byliny a tráva. Z vrcholu se otvírají krásné výhledy na dolinu Váhu, vrchy Súžovských skal a Strážovských vrchů, vrcholy Javorníků, hřeben Malé Fatry a Kysucké Vrchoviny.

Na svazích Velkého Javorníku směrem k rekreační oblasti Kasárna se rozkládá lesní rezervace Veľký Javorník. Rezervace chrání pozůstatek původních jedlo – bukových pralesů s příměsí smrků a chráněné rostliny.

Vrchol Velký Javorník je přístupný z osady Podjavorník, Ráztoky a Horní Mariková. Nejkratší výstup (cca 1 hodina) je z osady Podjavorník po žluté turistické značce. Přes vrchol vede naučná stezka Javorníky – Družba. Trasa měří 25 km a je na ni sedm informačních panelů.

Další zajímavé vrcholy

Jiné zajímavosti v okolí

Zdroje informací

Autor: Lucie Dvořáková, 2.B