Kleť

(Přírodní rezervace)

Kleť je přírodní rezervace v okrese Český Krumlov. Nachází se v Blanském lese a je také součástí CHKO Blanský les.

kaun.jpg, 725kB
Katastrální území Chlum u Křemže, Křenov u Kájova, okres Český Krumlov
WGS84 souřadnice 48°51'53.95"N, 14°17'0.42"E
Katastrální výměra 65,04 ha
Nadmořská výška 910 - 1054 m
Rok vyhlášení 1956

Předmět ochrany

V přírodní rezervaci je chráněn smíšený les s převahou buku. Porost má charakter květnaté až acidofilní bučiny místy až pralesovitého charakteru.

Rostliny

Dominantní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica). Bylinné patro je velmi chudé, nejčastějšími druhy jsou bika bělavá (Luzula luzuloides), borůvká černá (Vaccinium myrtillus), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Roztroušeně se v bučinách vyskytují kapradiny jako kapraď samec (Dryopteris filix-mas), papratka samičí (Athyrium filix-femina), bukovinec osladičový (Phegopteris conectilis) a bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris).

bucina.JPG, 2,3MB

Živočichové

SycRousny.jpg, 53kB Typický je výskyt horských plžů jako je řasnatka nadmutá (Macrogastra tumida), závornatka křížatá (Clausilia cruciata) a slimáčník horský (Semilimax kotulae). Z ptáků byl v hnízdní době zjištěn výskyt Krkavce velkého (Corvus corax) a Sýce rousného (Aegolius funereus). V bučinách je bohatá fauna brouků jako střevlík (Carabus irregularis), lesák (Laemophloeus monilis) a potemník (Diaperis boleti).

Využití

Přírodní rezervace, zejména její jihovýchodní část, je ohrožena vysokou návštěvností. V jejím ochranném pásmu se nachází lanová dráha z Krásetína na vrchol Kletě. Po obvodových cestách a zčásti i přes chráněné území prochází několik turisticky značených tras.

Informační zdroje

Při zpracování této stránky byly využity tyto informační zdroje:

Související odkazy

Autor: Kryštof Voběrek