Projekt Blanský les

Projekt o chráněné krajinné oblasti Blanský les zpracovali studenti 4.A šestiletého bilingvního studia Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor v rámci výuky informatiky v roce 2017.

Strukturu a stylování projektu navrhl Šimon Svoboda, logo projektu vytvořil Tobiáš Horváth. Každý z dalších studentů zpracoval obsahovou náplň stránky o jednom z maloplošných zvláště chráněných území ležících v CHKO Blanský les.

Autorům fotografií děkujeme za vstřícnost, se kterou nám umožnili využití svých fotografií v našem projektu.

Richard Černý a 4.A