Bořinka

(Přírodní rezervace)

Severovýchodní, místy skalnaté svahy údolí Křemžského potoka, asi 600 m jižně od obce Křemže. Charakteristicky vyvinutá společenstva hadcových borů a vegetace skalních štěrbin hadcových substrátů s chráněnými a ohroženými druhy rostlin.

Borinka_cesta.jpg, 376kB
Katastrální území Holubov, Chlum u Křemže (okres Český Krumlov)
WGS84 souřadnice 48°53'41"N, 14°18'34"E
Katastrální výměra 6,68 ha
Nadmořská výška 488 - 516 m
Rok vyhlášení 1990

Předmět ochrany

Společenstvo reliktního boru na hadci, významné mineralogické naleziště.

Rostliny

Vliv odlišného geologického podkladu působí na složení flóry. V hadcových půdách se díky zvětrávání uplatňuje vysoká koncentrace uhličitanu hořečnatého a hořčík je pro většinu rostlin jedovatý.

Jedinou původní dřevinou, která trvale odolává toxickým vlivům hadcového podkladu, je borovice lesní, proto převažujícím typem lesní vegetace v rezervaci je rozvolněný hadcový bor. Lesní porosty jsou stejnověké, ve stáří 70-90 let.

Dianthus_carthusianorum_1.jpg, 52 kB V bylinném patře jsou typickými druhy hadcové květeny kostřava ovčí, strdivka nicí, silenka nadmutá, chrpa čekánek, mateřídouška vejčitá, zvonek okrouhlolistý, bělozářka větvitá, bedrník obecný, psineček tenký a válečka prapořitá. Charakteristickým druhem hadcových borů je serpentinofyt sleziník hadcový, který se vyskytuje nerovnoměrně v rozptýlených trsech po celém území, včetně skalních štěrbin, vzniklých zvětráváním hadců. Vzácně najdeme v rezervaci kriticky ohrožený hvozdík kartouzek hadcový.

Živočichové

Při jednorázově provedeném průzkumu bezobratlých nebyly zjištěny význačnější prvky fauny, s výjimkou pestřenky Cheilosia pagana, méně běžného druhu charakteristického pro výslunné stráně.

Informační zdroje

Při zpracování této stránky byly využity tyto informační zdroje:

Autor: Iveta Drdová