Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Křemžský potok

(Brložský, Dobročkovský, Markův, Rybářský potok)

Základní charakteristiky toku
Prameniště 2 km SZ od Chlumu, 950 m n. m.
Ústí zleva do Vltavy 1 km od Třísova, 424 m n. m.
Délka toku 30 km
Rozloha povodí 126,6 km²
Průměrný průtok u ústí 0,94 m³/s

Přítoky

KremzskyPotok.jpg, 27kB

Průběh toku

Křemžský potok pramení v Šumavské podhůří, nedaleko obce Chlum v jižních Čechách. Má poměrně prudký spád, protéká lesními porosty,které se směrem k východu střídají se světlinami.

Na horním toku napájí Ktišskou vodní nádrž pod místním názvem Markův potok. Od vtoku do Vltavy až k Dívčímu kameni je potok chráněným tokem. V horní části toku potok teče širokým a mělkým údolím, jeho dolní tok se už nachází v CHKO Blanský les. Pod Holubovem začíná strmější úsek toku. Křemže bývá splavná po jednodenním dešti, kdy se dá sjet až 14 km.

Zajímavá místa poblíž toku

10 km od Křemže se v nadmořské výšce 635 m nachází Kuklov. To je část obce Brloh. Jde o zříceninu hradu s chrámem, kdy po chrámu zbyly vysoké zdi s gotickými okny a z hradu pouze val okolo skalnatého ostrohu. V okolí hradu se nachází Vlčí kopec.

Západně od Českých Budějovic, na severním úpatí Blanského lesa, potom můžeme navštívit obec Brloh. Mezi nejvýznamnější památky této obce patří původně gotický kostel sv.Šimona a Judy, fara. V okolí Brlohu je východisko do Blanského lesa, zřícenina Kuklov a přírodní rezervace Jaronínská bučina.

Kremze.jpg, 26kB

Severozápadně od Českého Krumlova je také obec Rojšín s empírovou kaplí sv. Kříže a sv. Prokopa. Obecně je Rojšín památkově velmi hodnotná ves se zachovanou lidovou architekturou.

Křemže je obec a rekreační středisko v Jížních Čechách. V okolí je východisko na Kleť, Kluk, Krasetín s lanovkou na Kleť a křemžský rybník. Jedinou významnější památkou je zdejší kostel.

Dalšími významnějšími místy poblíž Křemžského potoka jsou Třísov a Dívčí kámen. Třísov je část obce Holubov, kde se nachází keltské hradiště, oppidium z kultury strakonické.

Dívčí kámen je zřícenina hradu v přírodě mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem, na soutoku Křemžského potoka a Vltavy. Je to jedna z nejlépe dochovaných středověkých památek v České Republice. Díky velmi pestré přírodě byla oblast hradu vyhlášena přírodní rezervací,která je zároveň součástí CHKO Blanský les. Hrad byl založen rodem Rožmberků v roce 1349. Ti ho roku 1506 také opustili. V prostorách hradu se pravidelně pořádají koncerty, různá vystoupení, středověké trhy, výstavy a přednášky.

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4
  2. Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava, nakladatelství JAN VAŠUT s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7236-549-4

Zdroje obrázků:

  1. http://www.divcikamen.cz/
  2. http://old.ochranaprirody.cz/blanskyles/index.php?cmd=page&id=1444
  3. http://foto.strita.cz/index.php?showimage=271&category=12

Autor: Jana Šimková, 2.C, 2012