Holubovské hadce

(Přírodní rezervace)

Přírodní rezervace Holubovské hadce se nachází na lesnatých svazích údolí Křemežského potoka s příčnými roklemi, a to mezi obcí Holubov a řekou Vltavou v okrese Český Krumlov.

HolubovskeHadce.jpg, 62kB
Katastrální území Holubov, Křemže, Třísov
WGS84 souřadnice 48°53'27.34"N, 14°20'34.09"E
Katastrální výměra 15,68 ha
Nadmořská výška 455 – 501 m
Rok vyhlášení 1973

Předmět ochrany

Komplex reliktních hadcových borů a vegetace skalních štěrbin hadcových substrátů s hvozdíkem kartouzkem hadcovým a dalšími vzácnými rostlinnými druhy a s významnou faunou bezobratlých.

Rostliny

SilenkaNadmuta.jpg, 60kB Na jižních svazích převládají hadcové bory s množstvím teplomilných druhů v podrostu. Například kostřava ovčí (Festuca ovina), bezkolenec (Molinia caerulea agg.), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), silenka nadmutá (Silene inflata), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa)a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Na severních svazích, které jsou mírnější a hadec nevystupuje až k povrchu, jsou hlubší a humóznější půdy, které pokrývají acidofilní bory. Ve stromovém patře uplatňuje i smrk ztepilý (Picea abies). V bylinném patře dominuje bezkolenec (Molinia caerulea agg.) nebo třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), vesměs zde chybějí teplomilnější druhy.

Živočichové

Na Holubovských hadcích se také vyskytuje větší množství vzácných bezobratlých živočichů například plže závornatku drsnou (Clausilia dubia), střevlíky Carabus arcensis a z obratlovců je významnější jen výskyt užovky hladké (Coronella austriaca).

Informační zdroje

Při zpracování této stránky byly využity tyto informační zdroje:

Autor: Jakub Marcolla