Šimečkova stráň

(Přírodní památka)

Šimečkova stráň je přírodní památka v okrese Český Krumlov. Nachází se v Křemžské kotlině, nad levým břehem Křemžského potoka, 2 km východně od Brlohu.

Stran.jpg, 94kB
Katastrální území Brloh pod Kletí
WGS84 souřadnice 48°55'32"N, 14°15'12"E
Katastrální výměra 1,75 ha
Nadmořská výška 528 − 540 m
Rok vyhlášení 1993

Předmět ochrany

Významná semixerotermní travinobylinná společenstva na výchozech serpentinitů se serpentinomorfózami a se specifickou faunou suchomilných měkkýšů, část břehového porostu potoka Olešnice.

Rostliny

MochnaBahenni.jpg, 28kB Hojné jsou i další vlhkomilné a mokřadní druhy, mimo jiné kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), pryskřičník prudský (Ranunculus acris), pomněnka hajní (Myosotis nemorosa), blatouch bahenní (Caltha palustris), sřípina lesní (Scirpus sylvaticus) aj., ojediněle tu roste zábělník bahenní (Comarum palustre, mochna bahenní). Břehové porosty potoka tvří nevyvinutá střemchová olšina s vrbou křehkou (Salix fragilis), v. popelavou (S. cinerea), střemchou obecnou (Padus avium) a olší lepkavou (Alnus glutinosa). V bylinném patře jsou hojné hygrofilní, mezofilní a nitrofilní druhy, např. bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), kuklík městský (Geum urbanum), chrastice rákosovitá (Phalaroides arundinacea), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a svízel přítula (Galium aparine).

Živočichové

Druhově chudá, ale charakteristická je fauna plžů s xerofilními druhy drobničkou válcovitou (Truncatellinacylindrica) a sítovkou suchomilnou (Aegopinella minor). Z této lokality pochází také první údaj o výskytu křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) v Jihočeském kraji (pozorování z roku 1994).

Informační zdroje

Při zpracování této stránky byly využity tyto informační zdroje:

Autor: Šimon Seeman