Mokřad u Borského rybníka

(Přírodní památka)

Severozápadní břeh a navazující mokřadní louky u Borského rybníka (10 ha), u železniční zastávky Křemže.

1.jpg, 148kB
Katastrální území Křemže (okres Český Krumlov)
WGS84 souřadnice 48°54'15.66"N, 14°19'54.88"E
Výměra 0,95 ha
Nadmořská výška 512 m
Vyhlášeno 1999

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je výskyt cenných pobřežních a mokřadních společenstev s chráněnými druhy rostlin. Kdysi byl tento prostor pravidelně obhospodařován. Stav lokality se nezlepšuje ač od roku 1993 se každoročně porost rákosu obecného kosí. Porost rákosu neustále expanduje.

Rostliny

2.jpg, 86kB Dominující rostlinou je zde rákos obecný (Phragmites australis) a nekosené vlhké louky. Poté zde můžeme vidět děhel lesní (Angelica sylvestris), pcháč bahenní (Cirsium palustre), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), hrachor luční (Latdyrus pratensis), sítina rozkladitá (Juncus effusus), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), přeslička bahenní (Equisetum palustre), bezkolenec (Molinia caerulea agg.), suchopýr úzklistý (Eriophorum angustifolium), chrpa luční (Jacea pratensis). Společenstva vysokých ostřic můžeme najít v příkopových strouhách a na bažinatých plochách. V odtokové strouze dominuje zblochan vodní (Glyceria maxima). K vzácným rostlinám také patří přeslička poříční (Equisetum fluviatile).

3.jpg, 150kB

Fauna

Ve zdejších tůňkách se zde početně rozmnožuje skokan štíhý (Rana dalmatina) a z drobné fauny je třeba zmínit ohrožený druh mokřadního plže vrkoče monohozubého (Vertigo antivertigo). 4.jpg, 69kB

Informační zdroje

Při zpracování této stránky byly využity tyto informační zdroje:

Autor: Eliška Cermanová