Meandry Chvalšinského potoka

(Přírodní památka)

Přírodní památky Meandry Chvalšinského potoka zahrnuje Chvalšinský potok u Křenova s břehovou vegetací a vlhkými ostřicovými loukami. Lokalita začíná za hranicí parku Červený Dvůr a vede se až k mostku v osadě Křenov u Kájova, nachází se po levé straně silnice vedoucí z Chvalšin do Kájova. Celé koryto Chvalšinského potoka živě meandruje a vytváří charakteristické útvary násepových a jesepových hlinitopísčitých břehů.

MeandryChvalsinskehoPotoka.jpg, 160kB
Katastrální území Křenov u Kájova
WGS84 souřadnice 48°50'4.39" N, 14°14'36.36" E
Katastrální výměra 5,2329 ha
Nadmořská výška 534 - 538 m
Rok vyhlášení 2001

Předmět ochrany

Uchování přirozeného, meandrujícího toku Chvalšinského potoka s břehovou vegetací a vlhkými ostřicovými loukami.

Rostliny

V meandrách Chvalšinského potoka se hojně vyskytují pcháčové a ostřicové louky.

Živočichové

Přírodní památka je velmi významná vysoce početnou populací ryb mihule potoční a vranky obecné.

MeandryChvalsinskehoPotoka2.jpg, 194kB

Informační zdroje

Při zpracování této stránky byly využity tyto informační zdroje:

Autor: Olga Makovcová