Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Orlické hory

(CHKO)

Lokalita

Orlické hory jsou pohoří v severovýchodních Čechách, při hranici s polským Kladskem.

Rok vyhlášení 1969
Rozloha 204 km²
Nadmořská výška 416 m - 1115 m (Velká Deštná)
Web správy chráněného území http://www.orlickehory.ochranaprirody.cz
panoramatická mapa

Předměty ochrany

Zajímavými přírodními rezervacemi jsou rašelinné louky pod Bedřichovkou a podmáčené louky u Divoké Orlice "Neratovské louky". Na území CHKO se nacházejí dvě národní přírodní rezervace, čtrnáct přírodních rezervací a šest přírodních památek. Se zajímavostmi krajiny, flory i fauny seznamují návštěvníky informační tabule, rozmísťované a udržované správou CHKO. Nedílnou součástí přírody je i činnost člověka. V Orlických horách je toto lidské "snažení" prezentováno především zachovalou lidovou architekturou a unikátními barokními stavbami, zvláště sakrálního charakteru.

Základní charakteristika

Orlické hory jsou jedním článkem pohoří, které obklopují Českou republiku. Velká Deštná Z téměř rovné linie hlavního hřebene vystupuje o něco výraznější vrchol Velké Deštné (1115 m n. m.). V geomorfologickém členění se dělí do tří částí - Deštenská hornatina, Mladkovská hornatina a Bukovohorská hornatina.

Orlické hory jsou labsko-oderským rozvodím. Odvodňují je Divoká a Tichá Orlice spolu s Olešenkou. Divoká Orlice pramení v Polsku a Tichá v Jesenské oblasti.

Téměř všechny horské hřebeny v popisovaných oblastech mají zhruba směr severovýchod - jihovýchod a značně ovlivňují vývoj podnebí. V oblasti převládají především západní větry, v zimním období vane z Kladska nepříjemný vítr, jemuž se říká Polák.

Chráněná krajinná oblast byla vyhlášena 28. 12. 1969. Zahrnuje 22 maloplošných zvláště chráněných území.

Populární jsou i místní lyžařské areály - Deštné v Orlických horách a Říčky.

V rámci CHKO Orlické hory jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území:

Zemská brána
mapa

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použila následující literaturu:

  1. CHKO Orlické hory

Autor: Kateřina Husáková, 2.B, 2010